Podpisano ekonomiczną część Umowy Stowarzyszeniowej - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Podpisano ekonomiczną część Umowy Stowarzyszeniowej

0

Wraz z początkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, kwestia integracji europejskiej zeszła, niestety, na drugi plan. Z drugiej strony, warto przypomnieć, że to właśnie przyjęcie przez Ukraińców europejskiego kierunku rozwoju, zarówno w polityce, jak i gospodarce, wywołało oburzenie Rosji i doprowadziło do otwartej agresji. W końcówce czerwca wybrany właśnie nowy prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ekonomiczną część Umowy o Stowarzyszeniu z Unią Europejską, wieńcząc tym samym proces całościowego podpisania dokumentu. 

Analizując treść ekonomicznej części tego dokumentu, warto podkreślić, że niektóre zapisy weszły w życie wcześniej – nie czekając na podpisanie i ratyfikację. Dla przykładu, od 23 kwietnia w Unii Europejskiej działa zerowa stawka celna na niektóre ukraińskie towary, takie jak na przykład wyroby mięsne, owoce. Warto jednak sprecyzować, że tę stawkę wykorzystują ci ukraińscy eksporterzy, którzy posiadają certyfikat EUR.1 – dokument o pochodzeniu towarów. Certyfikat wydaje Ukraińska Izba Handlowo – Przemysłowa. Zdobycie takiego dokumentu nie jest trudne. Z informacji Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wynika, że ponad 4 000 ukraińskich przedsiębiorstw posiada certyfikat EUR.1. Informację o towarach, na które obowiązuje zerowa stawka, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej w dziale handel. Można tu dowiedzieć się o różnych stawkach na wszystkie rodzaje towarów eksportowanych z Ukrainy. Zgodnie z uzgodnieniami z Unią Europejską, Ukraina ma określoną liczbę towarów eksportowanych w ciągu roku, na które obowiązuje zerowa stawka celna. Dzięki tym preferencjom ukraińscy przedsiębiorcy mogą aktywniej wchodzić na europejski rynek. 

Po podpisaniu Umowy i późniejszej ratyfikacji Ukraina wzięła także na siebie zobowiązanie do wprowadzania zerowych stawek na towary importowane z państw Unii Europejskiej. Obniżanie i likwidacja opłat celnych będzie odbywać się stopniowo. Zostaną także ustalone roczne limity importowanej do Ukrainy produkcji z państw Unii Europejskiej. 

Nie warto wierzyć informacjom rozpowszechnianym przez uprzedzone osoby, o tym że zerowe stawki na importowane towary negatywnie wpłyną na ukraińską gospodarkę i spowodują straty w budżecie. Rzecz w tym, że zniesienie cła na importowane towary uczyni je bardziej dostępnymi i tańszymi dla konsumenta, a to z kolei, przyniesie dochody importerom, którzy płacą podatki w Ukrainie i wnoszą swój wkład do budżetu państwa. Proces likwidacji/zmniejszania ceł może potrwać jeszcze jakiś czas. Zgodnie z Umową, w ciągu dziesięciu, a w niektórych przypadkach piętnastu lat, będzie odbywać się likwidacja  lub zmniejszanie ceł między Ukrainą i krajami Unii Europejskiej.  

Ekonomiczna część Umowy Stowarzyszeniowej jest bardziej konkretna niż jej część polityczna, która zawiera wiele ogólnych deklaracji i politycznych oświadczeń. Jednak, aby Ukraina zaczęła otrzymywać profity z ekonomicznej współpracy z Unią musi włożyć dużo pracy i starań. Dotyczy to przede wszystkim podstaw prawnych, których na obecną chwilę, niestety, brak. Stan faktycznej wojny w obwodach  donieckim i łuhańskim, w których z ukraińską armią walczą wspierani przez Rosję terroryści, hamuje efektywną prawodawczą działalność państwa. Ukraiński system prawny i  narodowy program implementacji Umowy obejmuje wiele kluczowych zagadnień, między innymi: gospodarkę, sferę bankowości, przemysłu lotniczego i kosmicznego, własność intelektualną, system podatkowy. Ukrainę czekają wielkie systemowe reformy, które będą zmieniać życie obywateli kraju.     

Aby osiągnąć pełną konkurencyjność na europejskim rynku, przedsiębiorcy będą musieli przeprowadzić modernizację swych firm. Los wielu z nich może okazać się niezbyt pomyślnym – silna konkurencja i brak zmian mogą doprowadzić do braku rentowności. Przyłączenie Ukrainy do strefy wolnego handlu ma owocować pozytywnym klimatem inwestycyjnym, który w ostatnich latach nie był dobry. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że wydarzenia na wschodzie Ukrainy i stan faktycznej wojny mogą na dłuższy czas zamrozić inwestycje w ukraińską gospodarkę, a to, niestety, będzie stało na przeszkodzie pełnego wykorzystania korzyści, które daje nam Umowa. 

Biorąc pod uwagę rosyjsko – ukraiński konflikt, ważnym elementem w podpisanej Umowie jest kwestia infrastruktury energetycznej, zawarta w rozdziale 247 – „Współpraca w sferze wykorzystania infrastruktury”. Dzięki niej Ukraina otrzymuje dodatkowe atuty w polityce energetycznej, szczególnie w obronie swych interesów i uzgadniania ich z państwami Unii Europejskiej w sprawie budowy Gazociągu Południowego.  

Podsumowując. Pełne korzyści z podpisania Umowy, zarówno zwykli konsumenci, jak i przedstawiciele biznesu odczują nie od razu. Należy być przygotowanym na to, że przez pierwsze 3-4 lata, a możliwe, że i nieco dłużej, ukraińska gospodarka będzie w trudnym okresie rozwoju. Duże pieniądze z budżetu będą szły na planowane reformy w gospodarce i na inwestycje. Pierwsze bonusy ze strefy wolnego handlu otrzymają raczej nasi zachodni partnerzy, a Ukraińcy muszą uzbroić się w cierpliwość, a także przygotować się do ciężkiej pracy i zmian.  

Оlha POPOWYCZ   zdjęcie ©Shutterstock 

Share.