Podziekowanie Polakom – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Podziekowanie Polakom

10 kwietnia 2014

Taras Kompaniczenko, Sergij Ochrimczuk i dziecięce zespoły “Budymyr” i “Oreli” w imieniu więkości Ukraińców dziękują Polakom za wsparcie.
Narodowy Cenrum Kultury Ludowej “Muzeum im. Iwana Gonczara”, Kijów, luty 2014