Polsko-ukraińska wymiana młodzieży „Aktywizacja młodzieży BEZ GRANIC” - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży „Aktywizacja młodzieży BEZ GRANIC”

0

Kultura, tradycje, język, ale również codzienność sąsiadów – to mogli obserwować i poznawać gimnazjaliści z Gdańska i Odessy w trakcie 7-dniowej wymiany międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą.

Po kilku tygodniach przygotowań, grupowych dyskusji, papierkowej roboty i w końcu wspólnie przygotowanym programem, wczesnym popołudniem, w środę 27 września, nareszcie spotkali się grupa młodzieży z Ukrainy i Polski w Warszawie żeby wyruszyć w podróż międzykulturową przez integrację i aktywizację. Wyprawa miała na celu kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz wyposażenie młodzieży w kompetencje umożliwiające im lepsze funkcjonowanie zarówno w społeczeństwie, jak i na rynku pracy. Zainspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym było jednym z najważniejszych zadań tego programu.

Realizatorem projektu była Fundacja „Nasz Wybór” z Warszawy we współpracy z Polskim Centrum Mediacji (oddział trójmiasto), Gdańskim Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej i Narodowo-Kulturalnym Stowarzyszeniem Polaków „Polska Nuta” w Odessie. Projekt został sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Po zakwaterowaniu rozpoczęliśmy program powitaniem przez Myroslavę Keryk (prezes Fundacji “Nasz Wybór”), która zrobiła też krótką prezentację działalności Fundacji. Koordynator projektu Alla Maievska przedstawiła wszystkich partnerów i trenerów projektu, został też omówiony program. Zatem przeszliśmy do zapoznania się i gier integracyjnych żeby przełamać pierwsze lody, poznać więcej faktów na swój temat i dobrze się czuć w swoim towarzystwie.

W drugi dzień zaczęliśmy warsztaty. Trenerem projektu była Katarzyna Stryjek – przewodnicząca Trójmiejskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji. W drugi i trzeci dzień przeprowadziła ona ciekawe ćwiczenia pokazując na jasnych przykładach, jak ignorancja reguł komunikacji werbalnej i niewerbalnej może utrudniać porozumiewanie się lub nawet robi go niemożliwym. W czwarty dzień tematem warsztatów była aktywność akademicka i zawodowa. Rozmawialiśmy tez o aktywności społecznej, w grupach omawialiśmy zalety i wady studiów w kraju i za granicą. Kim jestem? Kim chcę być? Jaki rodzaj pracy powinienem wybrać, aby nie żałować później swojej decyzji? Gdzie mogę zdobyć potrzebne doświadczenie i wiedzę? Uczniowie klas starszych spotykają się właśnie z tymi pytaniami. I jednym z celów projektu była pomóc im odpowiedzieć na te pytania. Dodatkowo uczestnicy się dowiedzieli o ciekawych programach wymiany młodzieży, wolontariacie i stażach. Nie odbyło się bez zadań w grupach i dyskusji. Ciekawostką było przeprowadzenie testów na zdolności, oraz wybór profesji/zawodu.

Piąty dzień minął pod znakiem kreatywności. Między innymi młodzież w grupach narodowych miała zadanie wymyślić logo i hasło przewodnie projektu. Efekty mieliśmy wrażające. Również niestandardowym elementem warsztatów było przeprowadzenie sondażu opinii publicznej na ulicach Warszawy. Cała polsko-ukraińska grupa została podzielona na kilka-osobowe małe mieszane narodowo zespoły i wszyscy wyruszyli na miasto z pytaniami wspólnie wymyślonymi przez uczestników i trenerów. Wyniki przeprowadzonych ankiet podsumowaliśmy na następny dzień na forum grupy.

Zdążyliśmy pozwiedzać Centrum Nauki Kopernik. W tym jedynym w swoim rodzaju muzeum młodzież z Odessy i Gdańska uczestniczyli w eksperymentach naukowych, zapoznali się z genialnymi osiągnięciami nauki i odkryciami, które zmieniły świat, odczuli “urok” wraku i imponujące efekty złudzeń optycznych. I także dostali możliwość komunikowania się w nieformalnej atmosferze. Była też możliwość prezentacji swoich rodzinnych miast na tradycyjnym wieczorze kultur narodowych. Było to zrobione z wielką miłością do swoich miast i krajów. Każda grupa przywiozła ze swojego kraju też poczęstunek i pamiątki. Cały wieczór minął w przyjaznej i wesołej atmosferze. W związku z tym że program składał się zarówno z elementów integracyjnych jak i poznawczych uczestnicy mieli na przykład okazję poznać szczegóły zawodu dziennikarskiego dzięki zwiedzaniu Polskiego Radia. Na koniec zwiedzania odbyła się też rozmowa i dyskusja z pracownikami.

Centralnym elementem programu były jednak warsztaty, które miały za zadanie wyposażenie młodzieży w kompetencje umożliwiające im lepsze funkcjonowanie zarówno w społeczeństwie, jak i na rynku pracy. Dlatego ostatnie szósty i siódmy dni młodzież nabywała praktyczne umiejętności, w tym wiedza o robieniu zdjęć do CV: wskazówki i błędy. Każdy się wypowiedział o ważności jeżyków obcych dzięki czemu jest możliwość swobodnego poruczania się i studiowania i pracy w różnych krajach. Porozmawialiśmy o ważności rozmowy kwalifikacyjnej i zachowaniu się na niej, o emocjach i niestandardowych pytaniach i odpowiedziach. Uczyliśmy się pisaniu CV i listu motywacyjnego. Każdy uczestnik wyszedł z tego szkolenia z przekonaniem że ta wiedza daje szczególną szansą na wyróżnienie się i osiągniecie celu.

Dzięki temu wyjazdu młodzież nie tylko spędziła kreatywnie czas, ale też nabyła nowe umiejętności, nabrała doświadczenia, to była świetna możliwość zbliżenia się kultur i poznania się nawzajem.

Upowszechnieniem rezultatów projektu jest wydanie publikacji „Aktywizacja młodzieży BEZ GRANIC. Poradnik”, która zostanie rozdana dla szkół uczestniczących w projekcie oraz pozostałych zainteresowanych placówek szkolnych między innymi w Odessie i Gdańsku. W publikacji zostanie krótko opisany projekt ”Aktywizacja młodzieży BEZ GRANIC”. Ponadto publikacja będzie stanowić wsparcie dla uczniów szkół średnich, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności niezbędne do uczestnictwa w życiu zawodowym, do odnalezienia siebie w przyszłości na rynku pracy. Zawarte w podręczniku materiały zostaną opracowane w ramach polsko-ukraińskiej wymiany doświadczeń i współpracy projektowej.

Share.