Polsko-Ukraiński Dzień Informacyjny Programu COPERNICUS – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Polsko-Ukraiński Dzień Informacyjny Programu COPERNICUS

6 kwietnia 2019
Polsko-Ukraiński Dzień Informacyjny Programu COPERNICUS

Polska Agencja Kosmiczna, Ambasada Ukrainy w Warszawie oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zapraszają do udziału w Polsko-Ukraińskim Dniu Informacyjnym Programu COPERNICUS. Konferencja odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 17:00, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (sale konferencyjne na parterze).  

W czasie wydarzenia zostaną zaprezentowane korzyści dla społeczeństwa europejskiego z realizacji projektu DIAS. Swoje opinie oraz doświadczenia zaprezentują polskie i zagraniczne podmioty biorące udział w projekcie, m.in.: Creotech Instruments S.A., CloudFero Sp. z o.o., Astri Polska, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji i wiele innych. 

Copernicus to program obserwacji i monitorowania Ziemi, stworzony z inicjatywy Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Program dostarcza danych na temat planety i środowiska na rzecz poprawy życia mieszkańców Europy. Program dostarcza aktualne dane za pośrednictwem satelitów, centrów naziemnej obserwacji Ziemi i czujników zainstalowanych na samolotach oraz statkach. Uzyskane informacje są wykorzystywane do celów prywatnych, naukowych i komercyjnych. Z tych danych korzystają obywatele UE, agencje rządowe, przedsiębiorcy i naukowcy. Jednym z wymogów UE jest zapewnienie swobodnego dostępu do danych, uzyskanych w ramach programu Copernicus.

Dane otrzymywane przez satelity Sentinel nie byłyby tak pomocne, gdyby nie istniały odpowiednie narzędzia do ich szczegółowego przetwarzania. W tym celu Unia Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna zainicjowały projekt DIAS, który obejmuje utworzenie pięciu europejskich centrów baz danych w celu przetwarzania informacji satelitarnych. Dzięki takim centrom dane mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez inne firmy do świadczenia usług. Platformy DIAS powinny nie tylko przechowywać dane gromadzone przez satelity Sentinel, ale także udostępniać informacje przedstawicielom firm, organizacji, agencji.

Konferencja będzie także okazją do indywidualnych spotkań i rozmów o potencjalnych kierunkach współpracy. W drugiej części wydarzenia przewidziane są spotkania B2B przedstawicieli polskich i ukraińskich podmiotów. Organizatorzy liczą, że polska oferta zainteresuje partnerów z Ukrainy. Idea zorganizowania wspólnej konferencji poświęconej Programowi COPERNICUS zrodziła się w czasie misji przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego na Ukrainę, zorganizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną w październiku 2018 r. Przedsiębiorstwa ukraińskie posiadają bowiem kompetencje i wiedzę umożliwiające im udział w charakterze podwykonawców w tym europejskim programie. 

W ramach konferencji odbędzie się również ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli polskich podmiotów zainteresowanych współpracą z Ukrainą, nie tylko w zakresie programu COPERNICUS. 

Wstępna agenda wydarzenia znajduje się w załączniku. Prosimy uczestników o wcześniejsze przybycie ze względu na dodatkowe procedury bezpieczeństwa wymagane podczas rejestracji na wydarzenie. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zamiaru udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 8 kwietnia 2019 r.

polsa.gov.pl/spidersweb.pl