Powstała Polsko-Ukraińska Platforma Opinii - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Powstała Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

0

Rozpoczęła swoją pracę Polsko-Ukraińska Platforma Opinii.

Współpraca polsko-ukraińska sięga początku ukraińskiej niepodległości. Od tego czasu Polska i Ukraina aktywnie współpracują w różnych dziedzinach gospodarki, infrastrukturze, energetyce, bezpieczeństwie. Aktywność kontaktów biznesowych sprawiło, że Polska została jej największym partnerem handlowym. Kontakty aktywnie odbywają się na różnych poziomach – politycznym, samorządowym, naukowym. Państwa realizują dużą liczbę projektów transgranicznych i kulturalnych. Poza tym, łączą je głębokie więzi społeczne i międzyludzkie.

W związku z tym, powstała potrzeba stworzenia platformy, który posłuży stałym źródłem informacji o aktualnych wydarzeniach, wspólnych projektach oraz miejscem dla analiz i opinii poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym. W czasie pandemii i ograniczeń, związanych z kwarantanną, kiedy życie społeczne i zawodowe przeniosło się do sieci, platforma posłuży miejscem dla wyrazu opinii oraz aktualnych informacji, łączącym osób, zainteresowanych aktualnymi wydarzeniami związanymi ze współpracą polsko-ukraińską. Platforma, jako źródło informacji o tych wydarzeniach posłuży narzędziem dla promocji wspólnych osiągnięć oraz miejscem dla dialogu i wymiany opiniami. Zamierzeniem projektu jest zaprezentowanie osiągnięć długoletniej współpracy i aktywnych kontaktów dwustronnych, umocnienie pozycji Polski jako wiarygodnego partnera Ukrainy oraz kontynuacja dobrej tradycji dzielenia się opiniami, rozpoczętej na Forum Europa-Ukraina, którego Instytut Studiów Wschodnich był organizatorem od 2007 roku oraz Forum Ekonomicznego, na którym od lat odbywają się panele dyskusyjne i wydarzenia kulturalne poświęcone Ukrainie.

Autorami materiałów, przygotowywanych w ramach projektu będą m.in. przedstawiciele ukraińskich i polskich środowisk naukowych i analitycznych, dziennikarze, działacze kultury, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń ukraińskich, działających w Polsce i innych państwach Europy. Zaprezentowane będą analizy bieżących wydarzeń, informacje o wspólnych projektach, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, relacjach handlowych i gospodarczych, projektach kulturalnych, procesach migracyjnych. Partnerzy projektu- to znani ukraińskie i polskie instytucje, współpracujące z nami od wielu lat: Ukraiński Instytut Polityki Światowej, warszawska Fundacja Nasz Wybór oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii jest stworzona w ramach projektu, który jest częścią programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2020”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna – nowy wymiar”.

Share.