Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług

0

Fundacja “Nasz Wybór” przedstawia nową publikację “Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług”

Celem raportu jest analiza procesu rekrutacji w sektorze budowlanym i sektorze usług (pracowników gastronomii, sprzątaczy hotelowych, kierowców autobusów i taksówkarzy) oraz niejasną rolę pośredników w procesie rekrutacji ukraińskich pracowników, która często prowadzi do wykorzystywania imigrantów w Polsce i innych krajach UE. Raport dotyczy również zagadnienia pracowników delegowanych, ale w kontekście fałszywych oddelegowań organizowanych przez pośredników.

Working in Poland: violations of the labour rights of Ukrainian migrants in the construction and services sectors. POBIERZ PDF

Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług. Streszczenie. POBIERZ PDF

Publikacja została wydana w ramach projektu „W stronę silniejszej transgranicznej współpracy w zakresie migracji zarobkowej pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną praw pracowników (STRONGLAB)” finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.

Projekt zakłada wzmocnienie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy inspekcjami pracy, organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami, które wspierają pracowników migranckich w celu wzmocnienia ochrony ich praw pracowniczych oraz dotrzymania standardów pracy.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum organizacji: Multicultural Centre Prague (lider projektu), Fundacja “Nasz Wybór” (Polska), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (Slowacja), AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi (Węgry) oraz Charytatywna Fundacja “Zaporuka” (Ukraina).

 

Share.