Praktyczne porady dotyczące legalizacji pobytu - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Praktyczne porady dotyczące legalizacji pobytu

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Матеріал також можна прочитати українською мовою

Czas oczekiwania na otrzymanie pozwolenia na pobyt trwa od sześciu miesięcy do roku, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Dlaczego ktoś może uzyskać pozwolenie w ciągu  pół roku, a ktoś czeka przez cały rok?

Do sierpnia 2018 r. 132 695 obywateli Ukrainy złożyło wnioski o zezwolenie na pobyt w Polsce. Przekracza to liczbę wypełnionych wniosków (125 tys.) przez cały 2017 rok. Ten argument jest zwykle wskazywany, gdy oskarża się urząd o przekroczenie wszystkich możliwych terminów procedur legalizacyjnych. Stosunek pracowników i liczby wniosków może wynosić co najmniej 50, a maksymalnie – nawet 300 wniosków na pracownika.

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, termin rozpatrzenia sprawy od chwili złożenia wniosku wynosi dwa miesiące, ponieważ po otrzymaniu wniosku urząd wojewódzki wysyła żądania do policji, straży granicznej i wewnętrznych służb bezpieczeństwa, aby sprawdzić osobę, która dostarczyła dokumenty. Te organy państwowe z kolei mają miesiąc, aby odpowiedzieć na zapytania. W niektórych przypadkach, niezbędne jest przeprowadzenie rozmowy z wnioskodawcą, co wpływa również na przedłużanie wydania decyzji.

Niestety, rzeczywistość różni się od teorii i rozpatrzenie wniosku trwa od sześciu miesięcy do roku, zwykle komplikując życie migrantów. Cudzoziemiec często nie może zacząć legalnie pracować, musi powstrzymać się od podróży za granicę. Typowym zjawiskiem jest zmiana sytuacji życiowej cudzoziemca i jego celów pobytu w Polsce, co nawet po uzyskaniu karty pobytu wymaga złożenia nowego wniosku z nowym celem pobytu.

Na to, że niektóre wnioski są rozpatrywane szybciej, a inne dłużej wpływa kilka czynników. Aby szybciej uzyskać pozwolenie na pobyt, możesz postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Według ustępu pierwszego artykułu 105 ustawy O cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013, cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że prawo przewiduje tylko ostateczny termin. W związku z tym możesz złożyć wniosek nawet w pierwszym dniu legalnego pobytu w Polsce. Dlatego warto składać wniosek jak najwcześniej. W takiej sytuacji będzie możliwość podróżowania i, w odpowiednich sytuacjach, podjęcia pracy.

Szczegółowo sprawdź pakiet dokumentów

i przyjdź po bezpłatną konsultację do Ukraińskiego Domu lub innej organizacji, która udziela takich porad. Na portalach urzędów wojewódzkich znajduje się przejrzysta lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Uważnie przeczytaj i w razie trudności poproś o pomoc. Nie bój się pytać, jeśli czegoś nie rozumiesz.

Zadbaj o pełny zestaw dokumentów

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli lista obowiązkowa jest niekompletna, automatycznie oznacza to, że okres oczekiwania zostanie opóźniony o 1 miesiąc. Konieczne jest zapewnienie, że złożone dokumenty (w szczególności warunki najmu i ubezpieczenia) mają minimalnie jednoroczny okres ważności. W chwili wydania decyzji wszystkie dokumenty muszą być ważne. W przeciwnym razie inspektor poprosi o dostarczenie odpowiednich dokumentów. Spowoduje to opóźnienie terminu decyzji o kilka miesięcy.

Zarejestruj się osobiście na złożenie dokumentów

Istnieje kilka możliwości złożenia dokumentów: osobiście, przez biuro podawcze i pocztą. Jeśli dokumenty zostaną złożone na dwa ostatnie sposoby, będziesz musiał poczekać od jednego do dwóch miesięcy, aż sprawa zostanie przekazana inspektorowi, a ty otrzymasz list z datą wizyty w urzędzie w celu pobrania odcisków palców. Pakiet dokumentów nie jest w tej chwili sprawdzany. Podczas osobistej wizyty w urzędzie dokumenty są sprawdzane, odciski palców są pobierane, a Twoja sprawa jest natychmiast przekazywana inspektorowi.

Poinformuj urząd o zmianie Twojej sytuacji życiowej

Nie zwlekaj z doręczeniem dokumentów, jeśli zmieni się miejsce zamieszkania, pracy lub celu Twojego pobytu w Polsce.

Uwaga! Wskazówki mają charakter ogólny, a ich przestrzeganie generalnie przynosi pozytywne rezultaty. Jednak sytuacja z wnioskami o wydanie zezwoleń na pobyt może wyglądać inaczej. Zdarza się nawet, że dokumenty są po prostu zagubione, a zatem sprawa jest automatycznie odraczana na czas nieokreślony.

Ivanna KYLIUSHYK

Share.