Ukraińcy w Polsce mogą zdawać egzamin teoretyczny na prawo jazdy w języku ukraińskim. Jak to zrobić? – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Ukraińcy w Polsce mogą zdawać egzamin teoretyczny na prawo jazdy w języku ukraińskim. Jak to zrobić?

Yulia Kyrychenko
11 kwietnia 2024
Ukraińcy w Polsce mogą zdawać egzamin teoretyczny na prawo jazdy w języku ukraińskim. Jak to zrobić?
Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim
Цей текст також можна прочитати українською мовою

Od początku 2024 roku w Polsce pojawiła się możliwość zdawania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy kategorii B w języku ukraińskim. Oprócz tego kandydaci mogą przyjść na część praktyczną egzaminu z tłumaczem przysięgłym. Więcej o tym, jak zdobyć prawo jazdy w Polsce i jak zdać egzamin w języku ukraińskim – w naszym artykule.


Ukraińcy w Polsce mogą już zdawać egzaminy teoretyczne na prawo jazdy kategorii B w języku ukraińskim. Ta informacja portalu „Nasz Wybór” została potwierdzona w trzech oddziałach Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego. Poza tym, w ośrodkach potwierdzono informację, że na prośbę osoby zdającej na egzaminie praktycznym może być obecny polsko-ukraiński tłumacz przysięgły, który będzie tłumaczył polecenia instruktora.

Aby zdać egzamin teoretyczny w języku ukraińskim lub egzamin praktyczny z tłumaczem przysięgłym, kandydaci muszą zaznaczyć to podczas rejestracji. W przypadku części praktycznej egzaminu należy podać dane tłumacza, który będzie obecny na egzaminie oraz przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że tłumacz ma uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Należy pamiętać, że przyszły kierowca musi sam znaleźć tłumacza i zapłacić za jego usługi.

Jak zdobyć prawo jazdy w Polsce?

Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, mają prawo do odbycia kursu w szkołach nauki jazdy, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny oraz uzyskać prawo jazdy w Polsce. Taka osoba musi jednak:

 • mieszkać w Polsce przynajmniej od 185 dni lub dłużej;
 • osiągnąć odpowiedni wiek (14, 16, 18, 21, 24 lata – w zależności od kategorii uprawnień). Przykładowo dla kategorii B – 18 lat.

Jeżeli te wymagania są spełnione, wówczas taka osoba może rozpocząć proces przygotowania do uzyskania prawa jazdy. Najpierw trzeba przejść badania lekarskie dla kierowców i uzyskać orzeczenie lekarskie, z którego wynika, że ​​dana osoba może kierować pojazdem. Badanie takie można wykonać w dowolnym gabinecie Medycyny Pracy w większości placówek medycznych w Polsce. Można także skontaktować się ze szkołą nauki jazdy, w której kandydat planuje podjąć kurs, aby uzyskać dane kontaktowe takiego lekarza.

Profil kandydata 

Następnie należy skontaktować się osobiście lub listownie z wydziałem komunikacji urzędu miasta lub gminy w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to unikalny numer, który poświadcza chęć uzyskania prawa jazdy, a informacje o nim są wprowadzane do ujednoliconej bazy danych. Aby go otrzymać, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • fotografię (3,5 х 4,5 cm);
 • ważny paszport;
 • dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce (karta pobytu, wiza lub PESEL UKR);
 • meldunek;
 • kopię prawa jazdy, jeżeli osoba posiada już uprawnienia, a chce uzyskać prawo jazdy innej kategorii;
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli osoba jest niepełnoletnia, ale wkrótce skończy 18 lat. Uwaga: rodzice muszą towarzyszyć nieletniemu w urzędzie i tam podpisać oświadczenie;
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem, jeżeli kandydat chce uzyskać prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E KA lub jeżeli taką osobę na dodatkowe badanie psychologiczne skierował lekarz.

Zapisy na kurs do szkoły jazdy i zdawanie egzaminu

Po otrzymaniu Profilu Kandydata na Kierowcę dana osoba musi samodzielnie wybrać szkołę nauki jazdy. Minimalny okres szkolenia na kurs prawa jazdy dla kategorii B wynosi 30 godzin akademickich teorii i 30 godzin praktyki. Koszt kursu różni się w zależności od szkoły i może wynosić od 2 do 3 tysięcy złotych.

Po ukończeniu kursu teoretycznego w szkole nauki jazdy kandydat musi zarejestrować się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Część teoretyczna egzaminu trwa 25 minut i odbywa się w formie elektronicznej. Pytania prezentowane są w formie testów, a aby zdać egzamin, kandydaci muszą uzyskać 68 z 74 punktów. Bazę pytań do egzaminu teoretycznego wraz z tłumaczeniem na język ukraiński można znaleźć pod linkiem. Zwróćmy uwagę na to, że pytania w dokumencie są prezentowane w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

Jeżeli egzamin teoretyczny nie został zaliczony za pierwszym razem, kandydat może zapisać się na poprawkę. Po zdaniu egzaminu i otrzymaniu certyfikatu musi w ciągu 6 miesięcy odbyć kurs praktyczny w szkole nauki jazdy i ponownie zarejestrować się na egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Co ważne, do części teoretycznej można przygotować się samodzielnie, bez uczęszczania na zajęcia w szkole nauki jazdy i zaliczyć ją w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Następnie można przejść szkolenie części praktycznej w szkole nauki jazdy i ponownie zdać egzamin w WORD. Więcej informacji na temat części teoretycznej i praktycznej egzaminu można znaleźć na tej stronie.

Po zdaniu dwóch egzaminów kandydat może uzyskać prawo jazdy w wydziale komunikacji urzędu miasta lub gminy. W tym celu przyszły kierowca musi złożyć wszystkie wymienione powyżej dokumenty, które były niezbędne do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę, a także dołączyć zaświadczenia o wynikach dwóch egzaminów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, która wynosi 100 złotych. Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy wynosi 9 dni roboczych. Należy pamiętać, że przed uzyskaniem dokumentu prawa jazdy dana osoba nie ma prawa prowadzić pojazdu.

Warto zauważyć, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach przygotował dwujęzyczny, polsko-ukraiński przewodnik „Najważniejsze zasady ruchu drogowego w Polsce”, który powinien pomóc przyszłym ukraińskim kierowcom lepiej zapoznać się z podstawowymi przepisami ruchu drogowego w Polsce. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod linkiem.

Dmytro Dymydiuk

Źródło: Gov.pl