Program mentoringu „Peer-to-peer” wspierający rozwój zawodowy migrantów i migrantek w Polsce

0

Program mentoringu organizowany przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) w ramach Migranckiego Centrum Wsparcia (MCW) ma na celu zwiększenie szans migrantek i migrantów na rozwój zawodowy w Polsce. Program polega na wymianie pomiędzy migrantami i migrantkami a mentorami i mentorkami, którzy i które posiadają kilkuletnie doświadczenie na rynku pracy w Polsce i chcą się podzielić swoją wiedzą i dobrą radą.

Korzyści  uczestnictwa w programie mentoringu „Peer-to-peer” są obopólne!

Korzyści dla mentora lub mentorki:

 • możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem, dobrą radą i refleksją na temat rozwoju zawodowego w Polsce,
 • okazja do poznania ciekawej osoby posiadającej wykształcenie i przygotowanie zawodowe nabyte poza granicami Polski,
 • szansa wsparcia osoby wchodzącej na rynek pracy w Polsce w wykorzystaniu swojego potencjału.

Korzyści dla klientów i klientek FRS:

 • zdobycie praktycznej wiedzy od osoby bardziej doświadczonej na rynku pracy w Polsce,
 • zwiększenie pewności siebie w rozwoju zawodowym,
 • możliwość skonsultowania swoich pomysłów i planów zawodowych z osobą doświadczoną na rynku pracy w Polsce.

*Chcesz zaangażować się w program jako firma? 

Dowiedz się o programie stażowym!

1. Kto może wziąć udział w programie „Peer-to-peer”?

Program skierowany jest do obywateli i obywatelek państw spoza Unii Europejskiej, którzy i które:

 • przebywają aktualnie w Polsce i mają wizę lub kartę czasowego pobytu ważną przez co najmniej 365 dni, kartę stałego pobytu lub kartę rezydenta długoterminowego UE,
 • mają powyżej 18 lat,
 • mają sprecyzowane cele i plany zawodowe.

W ramach programu osoby w roli mentora i mentorki mają kilkuletnie doświadczenie pracy między innymi w:

 • firmach i korporacjach,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach sektora publicznego (np. ośrodkach pomocy społecznej),
 • szkołach,
 • uczelniach, uniwersytetach, szkołach wyższych.

2. Jaka jest rola FRS w programie mentoringu?

FRS przede wszystkim wspiera nawiązanie kontaktu i ustalenie zasad współpracy pomiędzy mentorem/mentorką a klientem/klientką FRS. Staramy się połączyć osoby mające komplementarne doświadczenia i zainteresowania zawodowe. Udostępniamy także przestrzeń biurową na spotkania. W razie potrzeby, FRS zapewnia wsparcie w komunikacji międzykulturowej i mediacje w czasie trwania programu mentoringu.

3. Przebieg programu mentoringu:

Zgłoś się do programu: W celu zgłoszenia się do programu należy:

przygotować swoje aktualne CV,

wypełnić formularz zgłoszeniowy – do pobrania tutaj.

Dokumenty należy wysłać w wersji elektronicznej do koordynatorki programu, Joanny Chęcińskiej: [email protected]

Potwierdzenie kwalifikacji do programu: Po przesłaniu zgłoszenia zostaniesz zaproszony/zaproszona na spotkanie z konsultantką Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) w Migranckim Centrum Wsparcia (MCW). W trakcie spotkania:

skonsultujemy Twoje CV;

omówimy Twoje plany zawodowe;

omówimy potrzeby i oczekiwania wobec mentoringu oraz przedstawimy zasady współpracy z mentorem/mentorką.

Nawiązanie współpracy z mentorem/mentorką: Na podstawie wniosków ze spotkania z konsultantką FRS, zaproponujemy współpracę z konkretną osobą w roli mentora/mentorki, zorganizujemy pierwsze spotkanie oraz przygotujemy porozumienie, w którym określone będą wspólnie przyjęte zasady i warunki mentoringu (np. czas trwania mentoringu, częstotliwość spotkań).

Realizacja programu mentoringu: Program obejmuje minimum 1 spotkanie mentora lub mentorki z klientem lub klientką FRS. Dokładny okres trwania programu oraz tryb współpracy z mentorem lub mentorką będzie dopasowany do potrzeb i możliwości zarówno klienta/klientki FRS, jak i mentora/mentorki.

Zakończenie programu mentoringu: Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie.

Szczegółowych informacji o programie mentoringu „Peer-to-peer” udziela koordynatorka programu, Joanna Chęcińska:

Telefon: (22) 400 09 12

E-mail: [email protected]

Share.