Program Wsparcia Dla Ukraińskich Twórców i Twórczyń – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Program Wsparcia Dla Ukraińskich Twórców i Twórczyń

9 maja 2022
Program Wsparcia Dla Ukraińskich Twórców i Twórczyń

Gmina Miejska Kraków wraz z Krakowskim Forum Kultury ogłaszają nabór do Programu Wsparcia Dla Ukraińskich Twórców i Twórczyń. Program skierowany jest do obywateli i obywatelek Ukrainy, prowadzących działalność artystyczną, którzy opuścili terytorium Ukrainy w wyniku inwazji Rosji, przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku oraz przebywają na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Na realizację Programu przeznaczonych zostało 200 000 złotych.

Program zakłada wsparcie twórców, którzy prowadzą działalność artystyczną lub kulturalną w obszarze sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, fotografii i innych dziedzin kultury i sztuki. Program przewiduje wsparcie projektów, których koszty wynoszą od 3 000 do 5 000 złotych brutto.

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym, w oparciu o następujące kryteria: zgodność projektu z założeniami Programu, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy, atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji i współpraca z krakowskimi twórcami, artystami i organizacjami.

Nabór wniosków trwa od dnia 5 do 26 maja 2022 roku.

Wnioski można składać:

– elektronicznie – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza wniosku na adres: [email protected];

– osobiście – w sekretariacie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, z dopiskiem na kopercie „Ukraina”.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.krakowskieforum.pl.

Regulamin Programu wraz z wnioskiem dostępny jest na stronie: Regulaminy – Portal – Krakowskie Forum Kultury