Rekrutacja do projektu „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu” - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Rekrutacja do projektu „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu”

0

 • Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?
 • Chcesz nauczyć się języka polskiego?
 • Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?
 • Chcesz poznać polską kulturę i obyczajowość?

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH (SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ)

Projekt “Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu” ma na celu przeprowadzenie szeregu działań z zakresu aktywizacji i integracji obywateli państw trzecich oraz edukacyjno-informacyjnych prowadzonych wśród społeczeństwa polskiego, sprzyjających budowaniu dialogu międzykulturowego. 

KOGO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE? 

Projekt skierowany jest do obywateli państw trzecich (spoza UE), którzy:

a.przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

•nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy

•posiadają dokument pozwalający na pobyt przez okres minimum 12 miesięcy

•są małżonką/ małżonkiem obywatela/-ki Polski (w tym repatrianta)

•złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemców ochrony na terytorium RP i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133).

b.mieszkają we Wrocławiu

c.posiadają aktualny dokument uprawniający do pobytu na terenie Rzeczpospolitej.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

1.szkolenia stacjonarne:

 • język polski – 128 godzin na dwóch poziomach zaawansowania
 • kurs komputerowy – 80 godzin 
 • trening kompetencji społeczno–zawodowych i umiejętności obywatelskich – 32 godziny
 • warsztaty dla kobiet “Oswajanie kultur” – 6 godzin

2.szkolenia e-learningowe 

 • “Poznaj swoje prawa” 
 • “Abecadło przedsiębiorczości”

3.wsparcie doradcze w “Punkcie wsparcia doradczego i tłumaczeń” – indywidualne porady prawnika, doradcy ds. rozwoju kompetencji oraz tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

GWARANTUJEMY:

 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe – 10 zł brutto za każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu
 • możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, przeprowadzanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • możliwość bezpłatnego przystąpienia egzaminu ECDL Start przeprowadzane przez certyfikowanego egzaminatora PTI

REKRUTACJA: 

Etap I – złożenie wypełnionego Wniosku o przyjęcie do projektu

Etap II – punktowana rozmowa kwalifikacyjna

Druga edycja projektu rozpoczyna się w sierpniu 2014 r.

Tryb zjazdów dostosujemy do potrzeb uczestników.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego oraz zdolności adaptacyjnych obywateli państw trzecich w społeczeństwie kraju przyjmującego poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo i wydarzenia o charakterze integracyjno-poznawczym w terminie do 30.06.2015 oraz wsparcie procesu dwutorowej integracji oraz wzrostu wiedzy o odmiennych kulturach wśród wrocławian poprzez warsztaty antydyskryminacyjne, szkolenia dedykowane pracodawcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i urzędnikom oraz konferencję upowszechniającą w terminie do 30.06.2015.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 30.06.2015 r.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do 19 grudnia 2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Zapraszamy do udziału w projekcie!

KONTAKT:

Centrum Integracji Społecznej

ul. Strzegomska 49, pok. 22 (I piętro), 53-611 Wrocław

tel. 71 782 35 21, fax 71 782 35 12

e-mail: [email protected]

www.kontynenty.cis.wroclaw.pl

 

Share.