Rok 2015 – rokiem wizowego przełomu dla Ukrainy? - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Rok 2015 – rokiem wizowego przełomu dla Ukrainy?

0

Wiele państw Unii Europejskiej zrobiło Ukrainie prezent „pod choinkę” w postaci wizowych ułatwień. Jednak główną nagrodę ukraińskie władze spodziewają się otrzymać po Wielkanocy. Na zaplanowanym na maj w Rydze Szczycie Wschodniego Partnerstwa, prezydent Petro Poroszenko ma nadzieję usłyszeć od Unii Europejskiej, że obywatele Ukrainy będą mogli przekraczać zachodnią granicę bez wiz już pod koniec tego roku.    

Ukraina do Unii – bez wiz, jak Mołdawia…

Kijów wypełnił wszystkie zobowiązania, niezbędne do wprowadzenie ruchu bezwizowego, a było ich kilkadziesiąt. Ostatnim z nich było wydanie obywatelom Ukrainy paszportów biometrycznych, zawierających mikro-chip i szczegółowe dane personalne właściciela. Przypomnijmy, że inny kraj Wschodniego Partnerstwa – Mołdawia – przeszła podobną drogę już rok wcześniej.

Obywatele tego państwa, którzy mają nowy rodzaj dokumentów, jako pierwsi wśród państw WNP, mogą jeździć do krajów Unii Europejskiej bez wiz od końca kwietnia 2014 roku. Chociaż, należy zaznaczyć, że fakt posiadania paszportu biometrycznego czasami nie wystarcza, aby bez problemów przekroczyć unijną granicę. Przy wjeździe, służby graniczne unijnych krajów mogą wymagać u podróżnego szeregu dokumentów, szczególnie tych, które potwierdzają cel oraz czas trwania wyjazdu, a także dowodu posiadania środków finansowych na pokrycie pobytu lub danych  podmiotu przyjmującego.

Co to jest paszport biometryczny?

12 stycznia 2015 roku rozpoczęło się wydawanie paszportów biometrycznych. Obecnie, we wszystkich oddziałach Państwowej Służby Migracyjnej do obsługi tego procesu stworzono 30 roboczych miejsc, ale do połowy lutego ta liczba ma zwiększyć się ponad 20 razy, co umożliwi wydawanie nowych dokumentów w zaplanowanej wielkości.

Zgodnie z oficjalną informacją Państwowej Służby Migracyjnej – za „biometryczne uznawane są dokumenty, które poświadczają tożsamość osoby oraz zawierają elektroniczny nośnik informacji, na którym umieszczono dane właściciela dokumentu, w celu jego identyfikacji.(…)  Głównym  celem ich wprowadzenia jest podwyższenie poziomu ochrony społeczeństwa przed przestępczością oraz międzynarodowym terroryzmem”.

Dodajmy, że ponad połowa ze 193 państw – członków ONZ już wydaje biometryczne dowody tożsamości, a Polska robi to od 2006 roku. „Prawie 45 państw z listy tych, które wydają dokumenty biometryczne, umieszczają na nich zarówno odciski palców, jak i fotografię osoby, podczas gdy ponad 30 wykorzystują jedynie cyfrową fotografię właściciela dokumentu. Inne państwa wykorzystują obecnie jedynie fotografię twarzy, ale w najbliższym czasie planują wykorzystywanie także danych daktyloskopijnych” – czytamy w informacji Służby Migracyjnej Ukrainy.

Warto zaznaczyć, że otrzymanie paszportu biometrycznego nie jest obowiązkowe. Dodatkowo, dla tych obywateli Ukrainy, którzy z różnych powodów nie zechcą wymieniać zwyczajnych paszportów na biometryczne, kraje członkowskie Unii, w tym także Polska, przygotowały na rok 2015 szereg uproszczeń.

Polska – wiza turystyczna na dwa lata oraz szersza strefa małego ruchu granicznego

Już pod koniec 2014 roku polskie konsulaty rozpoczęły wydawanie dwuletnich wielorazowych wiz obywatelom Ukrainy, którzy w przeszłości odwiedzali w celach turystycznych  kraje strefy Schengen, nie naruszając przy tym żadnych przepisów. Wcześniej najdłuższa wiza turystyczna mogła być jedynie jednoroczna.

Jak informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych –  dotyczy to osób, które wcześniej miały co najmniej dwie wizy turystyczne Schengen (w tym jedną polską), które wykorzystały je zgodnie z prawem i mają potwierdzone opłaty usług turystycznych na terytorium Polski przynajmniej za trzy dni.

Z drugiej strony, od 15 października 2014 roku, strona polska skomplikowała zasady przyjmowania dokumentów na wizę Schengen. Obecnie, aby otrzymać polską wizę „zakupową”, a więc najprostszą z wiz, należy złożyć dokumenty, które potwierdzają rodzaj prowadzonej działalności (na przykład – zaświadczenie z zakładu pracy), rezerwację hotelową oraz informację o stanie konta bankowego za ostatnie trzy miesiące. Lista dokumentów, które wymagane są w konsulatach Polski w Ukrainie, zaczęła  w pełni odpowiadać decyzji Komisji Europejskiej, zatwierdzonej 29 kwietnia 2014 roku.

Oprócz tego, Ukraina dąży do tego, aby 30 kilometrową strefę małego ruchu granicznego, której mieszkańcy mogą jeździć do Polski bez wiz, rozszerzyć do formatu „50 km +”. W ten sposób znajdzie się w niej Lwów. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca informował, że negocjacje w tej sprawie już są prowadzone, a do rozszerzenia strefa małego ruchu z Polską potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej, poprzedzona inicjatywą ze strony Warszawy. Na pozytywne decyzje w tej sprawie władze ukraińskiej liczą już  w tym roku.

Niemcy – wizy narodowe za darmo

1 listopada 2014 roku Niemcy zostały szóstym krajem – członkiem Unii Europejskiej (po Polsce, Łotwie, Litwie, Estonii oraz Słowacji), które zniosły opłatę za wydawania długoterminowych wiz narodowych dla niektórych kategorii obywateli Ukrainy. Bezpłatną trzymiesięczną niemiecką wizę mogą otrzymać, na przykład, studenci, stażyści, legalnie zatrudnieni robotnicy oraz osoby, które chcą połączyć się z rodziną. Do tej pory niemiecka wiza kosztowała 60 euro.

Holandia – specjalne roczne wizy dla młodych i innowacyjnych przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2015 roku w Holandii obowiązuje nowe prawo migracyjne, zgodnie z którym wprowadzane są uproszczone wizy dla startupów – czyli założycieli nowych firm, które budują swój biznes w oparciu o nowoczesne technologie, rozpoczynają dopiero zdobywanie rynku i mają ograniczone zasoby środków.

Portal „Studway” informuje, że: osoby zainteresowane „wizami start-up” powinny wiedzieć, że ta wiza jest wydawana jedynie założycielom innowacyjnych firm; lepiej gdyby firmy start-up otrzymywały wsparcie jakiegoś znanego inkubatora; lepiej, aby firma start-up miała zabezpieczenie przynajmniej na początku; „wiza start – up” jest wydawana jedynie na rok.

Dania – uproszczenie wydawania wiz

10 listopada 2014 roku Dania podpisała umowę o uproszczeniu trybu przyznawania wiz obywatelom Ukrainy. Umowa ta rozszerza kategorie osób, które mają prawo do otrzymania wielokrotnej wizy na okres 1 i 5 lat.

Takie oto „prezenty” na nowy rok przygotowały dla nas państwa – członkowie Unii Europejskiej. Prezenty, na które Ukraina zasłużyła wytężoną pracą, szczególnie w ostatnich miesiącach. Wszyscy chcielibyśmy sobie życzyć, aby za rok Ukraińcy mogli odkrywać Europę, w tym także Polskę, bez wiz. Tym bardziej, że zgodnie z oceną ekspertów to już nie marzenie, a rzeczywistość.

Andrij SZEREMET

Share.