Seminarium podsumowujące projekt iYouth – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Seminarium podsumowujące projekt iYouth

28 lutego 2013
Seminarium podsumowujące projekt iYouth

22 lutego br. w Brukseli odbyło się seminarium podsumowujące projekt iYouth „Empowering migrant youth: models of integration and prevention of exclusion”, w którym wzięło udział ponad 60 osób z 24 krajów europejskich. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Komisji Europejskiej, europarlamentarzystów, przedstawicieli organów administracji publicznej, a także reprezentacji wielu europejskich organizacji pozarządowych.

Spotkanie było okazją do zaprezentowanie wyników trwającego od 18 miesięcy projektu oraz przedstawienia rekomendacji skierowanych zarówno do samych młodzieżowych organizacji migranckich jak i do organów administracji publicznej współpracujących z organizacjami immigranckimi. W trakcie spotkania zaprezentowana została również Internetowa Platforma Szkoleniowa iYouth, będąca miejscem, w którym zebrane zostały materiały teoretyczne, szkoleniowe oraz przykłady dobrych praktyk ze wszystkich krajów i organizacji uczestniczących w projekcie.

Polskę w projekcie iYouth reprezentowała Fundacja „Nasz Wybór” oraz Ormiańskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, partnerem instytucjonalnym był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a akoordynatorem projektu w Polsce – biuro IOM w Warszawie.