Sobota Akademicka w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

0

15 września br. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota Akademicka”, w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszym zgłoszeniu i rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. O tym „Nasz Wybór” dowiedział się ze strony Mazowieckego Urzędu Wojewódzkiego.

Sobota Akademicka skierowana jest dowszystkich cudzoziemców podejmujących studia na terytorium Polski zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Złożenie wniosku będzie możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się na wizytę za pośrednictwem formularza kontaktowego i po otrzymaniu potwierdzenia mailowego z dokładną godziną wizyty w dniu 15.09.2018 r. Wiadomość zwrotną z informacją o przydzieleniu terminu otrzymają Państwo do dnia 12.09.2018 r.  Uprzejmie informujemy, że limit miejsc jest ograniczony liczbą stanowisk przyjmowania wniosków.

Po otrzymaniu terminu wizyty należy skompletować wymagane dokumenty i stawić się na stanowisku w Urzędzie 10 minut przed wyznaczonym czasem.

Akcja będzie równocześnie pilotażem zmodyfikowanego trybu rezerwacji wizyt na złożenie wniosków legalizacyjnych składanych na stanowiskach obsługi bezpośredniej.

Osoby, które wysyłały zapytanie poprzez formularz prosimy o oczekiwanie na odpowiedź zwrotną ze strony Urzędu. 

FORMULARZ KONTAKTOWY 

W formularzu rezerwacyjnym należy podać następujące dane:

  1. nazwisko i imię,
  2. obywatelstwo,
  3. datę urodzenia,
  4. numer paszportu,
  5. rodzaj posiadanego dokumentu pobytowego,
  6. imię i nazwisko pełnomocnika (jeśli Strona posiada),
  7. numer telefonu,
  8. adres e-mail, na który zostanie wysłane informacja o statusie rezerwacji.

Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów bądź jego nieprawdziwość będą skutkowały nieprzydzieleniem terminu wizyty.

Więcej informacji na stronie Urzędu.

Share.