Spotkanie i dyskusja z Myrosławem Marynovyczem „Ukraina dysydentów XX wieku – Ukraina dzisiaj”

0

20 listopada o godz. 18.30 w Ukraińskim Domu w Warszawie odbędzie się spotkanie i dyskusja z Myrosławem Marynovyczem wokół jego autobiografii „Wszechświat za drutem kolczastym” w tle. W dyskusji wezmą udział: Iza Chruślińska i Piotr Tyma.

Udział tłumacza przewidziany.

Autobiografia Myrosława Marynovycza jest pretekstem do rozmowy o Ukrainie, ale z perspektywy osobistego losu, doświadczeń i refleksji. Proponowane tematy: Sowiecka Ukraina – oczami dysydenta, więźnia łagrów, Galicjanina, osobiste doświadczenie łagrów i więzów dysydentów różnych narodowości. Ukraina dzisiaj – 5 lat po Rewolucji Godności. Relacje polsko-ukraińskie.

Spotkanie współorganizowane przez Fundację Nasz Wybór oraz Związek Ukraińców w Polsce

Wstęp wolny.

„Sfinansowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”

Informacja o uczestnikach dyskusji:

Myrosław Marynowycz – prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dysydent w ZSRR, współzałożyciel Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, wieloletni więzień łagrów sowieckich. Zaangażowany w budowanie demokratycznej Ukrainy, członek inicjatywy obywatelskiej Pierwszego Grudnia na Ukrainie. Niestrudzony rzecznik budowania pojednania polsko-ukraińskiego, blisko związany z Jackiem Kuroniem w ostatnich latach życia Kuronia; inicjator wielu ważnych polsko-ukraińskich działań. Aktywny uczestnik dialogu ukraińsko-żydowskiego. Autor dziesiątków publikacji poświęconych prawom człowieka, religioznawstwu oraz książek, w tym poświęconych ukraińskiemu ruchowi dysydenckiemu min: autobiografii „Vsesvit za koluczym drotom” (2016); „Lysty z voli. M. Marynovycz, S. Głuzman, S. Antoniuk (1999). Odznaczony w Polsce Krzyż Kawalerskim Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2006).

Iza Chruślińska – publicystka, wieloletnia działaczka zaangażowana w dialog polsko-ukraiński, współpracuje z dwumiesięcznikiem „Przegląd Polityczny” oraz z kijowskim środowiskiem „Duch i Litera”, publikuje na „zbruc.eu”; autorka książek, m.in.: „Wiele twarzy Ukrainy” (wspólnie z Piotrem Tymą), „Ukraina” (wywiad rzeka z prof. Jarosławem Hrycakiem), „Ukraiński palimpsest” (rozmowy z Oksaną Zabużko), „Josyf Zisels w rozmowach z Izą Chruślińską” (ukr. wydanie). Laureatka ukraińskiej nagrody „Za odwagę intelektualną” (2016), przyznawaną przez lwowską Kapitułę „JJ”.

Piotr Tyma – historyk, publicysta, prezes Związku Ukraińców w Polsce; członek Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Praw Człowieka Światowego Kongresu Ukraińców, kolegium redakcyjnego tygodnika „Nasze Słowo” oraz rocznika „Almanach Ukraiński”. Aktywnie zaangażowany w dialog polsko-ukraiński. Autor wielu publikacji prasowych oraz książek: „Wiele twarzy Ukrainy”, „Diałohy porozuminnia. Ukrajinsko-jewrejsky wzajemny” (obie wspólnie z Izą Chruślińską).

Wydarzenie na Facebook

Share.