Sprawy dotyczące obywateli Ukrainy – telefony informacyjne UdSC - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Sprawy dotyczące obywateli Ukrainy – telefony informacyjne UdSC

0

W związku z sytuacją na Ukrainie Urząd do Spraw Cudzoziemców podejmuje działania informacyjne służące wspieraniu obywateli tego państwa.

W ramach tych przedsięwzięć UdSC współpracuje z Centrum Informacyjnym dla Obywateli Ukrainy powołanym w Warszawie przez władze stołeczne oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, jak również prowadzi własne działania informacyjne dotyczące problematyki pozostającej w zakresie kompetencji Urzędu.

W celu zapewnienia lepszego dostępu do informacji, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców uruchomione zostały numery telefonów, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-18.00, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące:

  • legalizacji pobytu cudzoziemców: tel. 694 442 668
  • procedury nadawania statusu uchodźcy: tel. 22/60 142 57
  • świadczeń pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy: tel. 723 982 606

Źródło: UdSC

Share.