Szkolenie: Jak zatrudniać cudzoziemców po 1 stycznia 2018 - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Szkolenie: Jak zatrudniać cudzoziemców po 1 stycznia 2018

0

5 lutego 2018 roku w Ukraińskim domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się szkolenie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców z poza krajów Unii Europejskiej pt. „Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce?”.

* Szkolenie będzie uwzględniać zmiany w procedurze zatrudniania cudzoziemców które nastąpiły po 1 stycznia 2018 roku według zmian w polskim prawie (zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz zmiany w niektórych innych ustawach o pracy)

Legalizacja pracy cudzoziemca, czyli obowiązki pracodawcy pod czas zatrudniania cudzoziemców z poza krajów Unii Europejskiej:

 •  jakie dokumenty uprawniają cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce;
 • jak wygląda procedura podjęcia pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz jakie zmiany nastąpią w danej procedurze po 1 stycznia 2018 roku;
 • jak wygląda procedura podjęcia pracy na podstawie zezwolenia na pracę oraz jakie zmiany nastąpią w danej procedurze po 1 stycznia 2018 roku;
 • na jakie rodzaje są podzielone zezwolenia na pracę;
 • kto z cudzoziemców zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 • jakie są obowiązki pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę;
 • ruch bezwizowy a praca;
 • jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.

Legalizacja pobytu cudzoziemca:

 • jakie są podstawy dla legalizacji pobytu cudzoziemca;
 • jakie są rodzaje zezwoleń na pobyt;
 • jak wygląda procedura legalizacji pobytu cudzoziemca;
 • jednolita procedura uzyskania zezwolenia na pracę oraz pobyt wraz ze zmianami w polskim prawie po 1 stycznia 2018 roku;
 • jakie są obowiązki pracodawcy w procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie prac


Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2018 roku.
Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00. W czasie szkolenia uwzględnione są przerwy na kawę oraz lunch.
Miejsce szkolenia: Ukraiński Dom W Warszawie ,ul. Zamenhofa 1
Opłata: 490 zł za jedną osobę oddelegowaną, przy 2 osobach 450 zł, przy oddelegowaniu 3-4 osób 390 zł.

Zapisy

Share.