Targi edukacyjne, dni otwarte i dział rekrutacji – gdzie można znaleźć informacje o wstępie na polską uczelnię. – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Targi edukacyjne, dni otwarte i dział rekrutacji – gdzie można znaleźć informacje o wstępie na polską uczelnię.

30 marca 2023
Targi edukacyjne, dni otwarte i dział rekrutacji – gdzie można znaleźć informacje o wstępie na polską uczelnię.

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Цей текст також можна прочитати українською мовою

Oferty edukacyjne polskich uczelni są niezwykle bogate – od tradycyjnych studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, po kursy językowe i kształcenie podyplomowe. Każda z tych form edukacji jest dostępna również dla cudzoziemców, w tym dla Ukraińców. Według najnowszych szacunków Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, w roku akademickim 2021/22 w Polsce studiowało 89,4 tysięcy zagranicznych studentów, z czego 36 tysięcy to Ukraińcy. Z tego artykułu dowiecie się, gdzie można znaleźć informacje o rekrutacji, o studiach i życiu studenckim w Polsce, dlaczego Ukraińcy powinni przyjeżdżać na takie wydarzenia jak targi edukacyjne i dni otwarte, a także, dlaczego nie należy bać się kierować pytań do uczelnianego działu rekrutacji.


Pierwsza sprawa, o której trzeba wiedzieć planując studia w Polsce, to harmonogram kampanii rekrutacyjnej, a co za tym idzie, przybliżony czas, w którym odbywa się najwięcej wydarzeń promujących uczelnie. W Polsce czas rekrutacji i rozpoczęcia studiów różni się od ukraińskiego.  Większość dni otwartych oraz różnego rodzaju targów i wydarzeń dla aplikantów odbywa się w marcu. Jak wyjaśnia Ewa Kula, główny specjalista ds. promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL), to właśnie w tym czasie szkoły mają najwięcej czasu, aby przyprowadzać licealistów na spotkania na uczelniach, czy na targi edukacyjne. Potem zwykle następują wielkanocne święta i długie weekendy, a po nich matura (egzamin wstępny, odpowiednik ukraińskiego ZNO/NMT – red.),  którą Polacy zdają w maju. „Przed maturą i w jej trakcie staramy się zapewnić uczniom spokój. W tym czasie skupiają się na nauce i egzaminach. Ale już po zdaniu matury, kiedy kandydaci znają mniej więcej swoje wyniki, ponawiamy akcję informacyjną” – wyjaśnia Ewa Kula.

W czerwcu i lipcu, podczas pierwszej fali naboru, dział rekrutacji pracuje najbardziej aktywnie,  osobiście komunikując się z kandydatami. Kolejny okres wzmożonego reklamowania ofert edukacyjnych przez uczelnie przypada na koniec lipca i trwa do połowy września. Ma to związek z drugim naborem, kiedy rekrutacja prowadzona jest na mniej popularne kierunki, na których wciąż są wolne miejsca.

Każdego roku we wrześniu w Polsce odbywają się również tak zwane salony maturzystów, na których uczelnie także się prezentują. Wybór terminu wiąże się z tym, że właśnie we wrześniu polscy maturzyści muszą zadeklarować, z jakich przedmiotów będą zdawać egzamin maturalny.

Targi edukacyjne

Oprócz salonów maturzystów, najpopularniejszą formą promocji uczelni, a także miejscem, w którym przyszli studenci mogą dowiedzieć się o warunkach rekrutacji, życiu studenckim, akademikach i tym podobnych sprawach, są z pewnością targi edukacyjne.

Wrześniowe salony maturzystów odbywają się w największych polskich akademickich ośrodkach. Należą do nich: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Kielce, Poznań, Bydgoszcz, Rzeszów, Olsztyn, Szczecin i Białystok. „Salony te organizuje fundacja edukacyjna „Perspektywy”, która organizuje też odrębny program dla obcokrajowców, którzy chcieliby studiować w Polsce – Study in Poland. Fundacja, wraz z uczelniami i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, które odpowiadają za organizację egzaminów maturalnych, organizuje takie salony każdego roku we wrześniu. Na takich spotkaniach obecni są również przedstawiciele komisji egzaminacyjnych, którzy wyjaśniają, jak będzie wyglądał egzamin maturalny w danym roku, jakie przedmioty należy zaliczyć”, – wyjaśnia Ewa Kula i dodaje – „cieszymy się, że KUL gości lubelski salon maturzystów i przyjeżdżają do nas przyszli studenci.”

Z kolei targi edukacyjne, które odbywają się w lutym i marcu, nie mają  wspólnego organizatora. „Takie targi mają też różny poziom, i, co za tym idzie, różnych organizatorów. Czasami może organizować je konkretna szkoła lub jakaś lokalna społeczność – tak jest, jeśli mówimy o mniejszych wydarzeniach, na przykład targach powiatowych. Często organizatorami targów edukacyjnych są właściciele hal – obiektów, w których odbywa się impreza” – mówi Ewa Kula.  Tłumaczy, że na takie targi zjeżdżają się wszystkie uczelnie z regionu czy z całej Polski. Jest to wygodne zarówno dla uczelni, jak i dla przyszłych studentów oraz innych gości, którzy mogą zapoznać się z ofertą kilku uczelni jednocześnie.

„Wybierając się na targi edukacyjne, uczelnie starają się przygotować jak najwięcej informacji o wszystkim, co mogą zaoferować przyszłym studentom. Obecnie nie są to tylko studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), studia doktoranckie (odpowiednik ukraińskiej aspirantury), ale także informacje o kursach językowych i kształceniu podyplomowym. Trzeba pamiętać, że dziś form kształcenia jest wiele i wszystkie są różne”, – tłumaczy przedstawiciel KUL i podkreśla – „Wiadomo, że największą grupę uczestników targów stanowią absolwenci szkół, ale takie imprezy mogą przydać się każdemu. Na przykład – często jesteśmy pytani konkretnie o kształcenie podyplomowe”.

Podczas targów edukacyjnych kandydaci mogą dowiedzieć się o warunkach przyjęcia na uczelnię (jakie dokumenty przygotować, jakie egzaminy zdać itp.), o programach studiów i innych możliwościach kształcenia oferowanych przez uczelnię, o wysokości czesnego, ewentualnych stypendiach i finansowym  wsparciu, o życiu studenckim,  akademikach i innych tego typu sprawach.

„Często na targi edukacyjne lub podobne imprezy wyjeżdżają całe delegacje, a ich uczestnicy mają  dostęp do różnego rodzaju informacji, dotyczących różnorodnych aspektów funkcjonowania uczelni. Na przykład – czasami zapraszamy do nas przedstawicieli urzędu pracy, którzy mogą opowiedzieć o przyszłych możliwościach zatrudnienia w określonych specjalnościach i rozwiać wątpliwości . Ponadto, na targach są studenci, którzy opowiadają o uczelni, organizacjach studenckich i innych możliwościach” – mówi Ewa Kula.

„Czy młodzi ludzie z Ukrainy powinni przychodzić na takie targi? Zdecydowanie tak. Tutaj podam przykład Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, który odbył się na początku marca. Organizatorzy już wcześniej poprosili nas o przygotowanie na tą imprezę również materiałów w języku ukraińskim. Dlatego, jeśli w wydarzeniu weźmie udział na przykład uczestnik z Ukrainy, który nie zna jeszcze polskiego na poziomie wystarczającym do zrozumienia wszystkich szczegółów rekrutacji, możemy mu pomóc i wszystko wyjaśnić po ukraińsku” – tak nasza rozmówczyni odpowiedziała na pytanie, czy Ukraińcy powinni uczestniczyć w tych edukacyjnych wydarzeniach.

„Podam jeszcze jeden przykład z własnego doświadczenia. Na ostatnich targach w Rzeszowie było sporo młodych ludzi z Ukrainy, którzy teraz mieszkają w Polsce. Byli  bardzo zainteresowani i przyszli również do nas. Staraliśmy się przedstawić im jak najpełniejsze informacje. W Polsce system szkolnictwa wyższego jest tak skonstruowany, że w większości przypadków możliwe jest studiowanie w języku polskim lub angielskim. Dlatego istnieje wiele opcji. Możesz poświęcić swój czas na intensywną naukę języka polskiego na kursach językowych lub w szkołach językowych, które często działają przy uczelniach, lub rozpocząć naukę w języku angielskim. Ale tak, na targi zdecydowanie warto przyjść” – podsumowuje pani Ewa.

Dni otwarte

Kolejna forma wydarzeń, podczas których można dowiedzieć się o rekrutacji na uczelnie i studenckim życiu to drzwi otwarte. Obecnie coraz więcej uczelni rezygnuje z ogólnouczelnianych dni otwartych na rzecz targów edukacyjnych. Natomiast nadal popularne są wirtualne dni otwarte (różne wydarzenia, które odbywają się online i stały się szczególnie popularne w czasie pandemii koronawirusa) oraz dni otwarte poszczególnych wydziałów.

Na dniach otwartych ich uczestnicy mogą dowiedzieć się o:

  • warunkach przyjęcia: jakie dokumenty są wymagane do przyjęcia na wybrany kierunek, jakie przedmioty należy zdać i na jakim poziomie;
  • programie studiów: uczestnicy mogą zapoznać się z różnymi programami studiów oferowanymi przez uczelnię, w tym programami specjalistycznymi, programami wymiany międzynarodowej itp.;
  • siedzibie uczelni i infrastrukturze dydaktycznej: zwiedzający mogą zobaczyć kampus uczelni i zapoznać się z jego infrastrukturą, w tym salami wykładowymi, biblioteką, laboratoriami, halami sportowymi i innymi obiektami, także akademikami;
  • kadrze dydaktycznej: zwiedzający mogą porozmawiać z wykładowcami, poznać ich dorobek naukowy oraz przedmioty, które wykładają na uczelni;
  • pomocy finansowej i stypendiach;
  • życiu studenckim: odwiedzający mogą dowiedzieć się o działalności różnych studenckich klubów i organizacji, spotkać się z przedstawicielami samorządu studenckiego itp.

W odróżnieniu od targów edukacyjnych, podczas dni otwartych student ma okazję zobaczyć samą uczelnię, jej infrastrukturę, taką jak biblioteka czy akademiki. Często w ramach dni otwartych organizowane są również wycieczki po mieście, dzięki którym przyjeżdżający aplikanci mogą dowiedzieć się więcej o miejscu, w którym spędzą kilka najbliższych lat swojego życia.

Informacji o dniach otwartych należy wcześniej szukać na stronach internetowych lub w sieciach społecznościowych poszczególnych uczelni.

Dział rekrutacji

Dział rekrutacji / biuro do spraw rekrutacji istnieje w każdej wyższej  uczelni w Polsce. To tam przyjmowane są dokumenty do przyjęcia na uczelnię, ale też tam pomagają w rozwiązywaniu problemów (np. z dokumentami) oraz udzielają porad dotyczących różnych aspektów studenckiego życia. W końcu, dział rekrutacji jest miejscem, z którym kandydaci kontaktują się i współpracują najściślej.

„Każdy kandydat to osobny, konkretny przypadek. I często pojawiają się takie pytania, na które może odpowiedzieć tylko pracownik, który ma dostęp do systemu rekrutacyjnego. Kontakt z działem rekrutacji jest konieczny przy rozwiązywaniu konkretnych, szczegółowych zagadnień. Niezależnie od tego, czy dotyczą one konkretnej sytuacji osobistej lub finansowej, czy też spraw organizacyjnych, na przykład – jaką szkołę absolwent ukończył. Oczywiście, najłatwiej pomóc osobom, które skończyły szkołę w Polsce i napisały polską maturę. Jednak dziś nie jest już to tak oczywiste, że wszyscy kandydaci mają właśnie takie dokumenty. Są ludzie, którzy piszą maturę międzynarodową, a jej punkty są liczone inaczej. Są też na przykład osoby, które wprawdzie mają polskie pochodzenie, ale skończyły szkołę za granicą, w innym systemie i te punkty też trzeba przeliczyć i porównać z obowiązującymi w naszym systemie – i tu pomoc biura do spraw rekrutacji jest absolutnie konieczna” – wyjaśnia Ewa Kula.

Z biurem do spraw rekrutacji można kontaktować się przez cały rok – przychodząc osobiście, poprzez pocztę elektroniczną lub przez infolinię. Harmonogram pracy poszczególnych biur należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni. Obecnie prawie wszystkie polskie uczelnie zatrudniają osoby, które oprócz języka polskiego biegle władają językiem angielskim lub ukraińskim.

„Po zakończeniu sezonu drzwi otwartych i targów radzę kontaktować się bezpośrednio z biurem rekrutacji. Obecnie można to zrobić również za pośrednictwem uniwersyteckich sieci społecznościowych. W okresie naboru, czyli od końca wiosny do rozpoczęcia pod koniec września nauki, biura pracują zwykle w zintensyfikowanym trybie i starają się odpowiedzieć jak najszybciej” – mówi przedstawicielka KUL.

Najbliższe wydarzenia

Publikujemy grafik wydarzeń edukacyjnych, które odbędą się w rożnych miastach Polski w marcu i kwietniu:

  • 30-31 marca. Kraków. Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Więcej o wydarzeniu pod linkiem.
  • 31 marca. Gdańsk. Dzień Otwarty na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Więcej o wydarzeniu pod linkiem.
  • 20-21 kwietnia. Kraków. Dni Otwarte na Politechnice Krakowskiej Więcej o wydarzeniu pod linkiem.
  • 22 kwietnia. Warszawa. Dzień Otwarty Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego . Więcej o wydarzeniu pod linkiem.

Anastazja  WERCHOWECKA