Kierunek – Skandynawia – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Kierunek – Skandynawia

11 stycznia 2013

Wielu Ukraińców, po wypróbowaniu swych sił w programach edukacyjnych w Polsce, chce kontynuować studia w innym europejskim kraju. Przy wyborze miejsca nauki niebagatelną rolę odgrywa kwestia finansowa – czy nauka jest płatna i czy istnieje możliwość otrzymania stypendium? O ile w Polsce Ukraińcy mogą skorzystać z całkiem sporej liczby bezpłatnych programów edukacyjnych i stypendialnych, o tyle w innych europejskich krajach jest ich mniej, a ponadto bardzo często nie są one zbyt reklamowane. W tym numerze proponujemy informacje o możliwości nauki w Szwecji.  
Na Ukrainie niewiele osób interesuje się szwedzką historią, kulturą i polityką, chociaż Szwedzi często zwracają uwagę na Wschód Europy – to właśnie Szwecja jest jednym z państw, które zapoczątkowało Program Wschodniego Partnerstwa. Już od kilku lat Instytut Szwedzki oferuje obywatelom państw Europy Wschodniej, w tym Ukrainy, naukowe stypendia. Programy stypendialne Visby (Visby Program) są przyznawane na podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich na państwowych uczelniach w Szwecji. Katalog potencjalnych specjalizacji jest bardzo szeroki: filologia, nauki przyrodnicze, politologia, socjologia oraz medycyna.
Przy udziale w programie magisterskim nie ma limitu wiekowego. Jedynym ograniczeniem jest to, że osoba ubiegająca się o stypendium nie może być szwedzkim rezydentem i nie może posiadać dyplomu szwedzkiej uczelni. Minimalne wymagane wykształcenie to dyplom bakałarza. Obowiązuje także bardzo dobra znajomość angielskiego. Specyfika programu polega na tym, że na początku trzeba złożyć dokumenty do konkretnej uczelni (lub kilku – jednorazowo można do czterech), a już potem, uiściwszy wstępną opłatę, złożyć podanie o stypendium. Pierwszy termin to 15 stycznia 2013 roku, drugi – 11 lutego. Wysokość stypendium to około 4500 zł miesięcznie, przyznawane na rok, z możliwością przedłużenia. W konkursie bierze udział 10 osób na jedno miejsce.
Stypendia doktoranckie są przyznawane tym osobom, które już podjęły studia w programie PhD i chcą przyjechać do Szwecji na jedną długoterminową (do 12 miesięcy) lub kilka krótkich wizyt badawczych. Ograniczenia dla aplikujących są takie same jak w przypadku studiów MA. Przy rozpatrywaniu projektu, komisja ocenia naukowe osiągnięcia kandydata, oryginalność koncepcji, interdyscyplinarny charakter badania. Zwraca uwagę także na… płeć kandydata lub kandydatki – równouprawnienie jest w Szwecji widoczne wszędzie. Stypendium wynosi 7500 zł miesięcznie. Termin składania projektów – 31 stycznia 2013 roku. Każdego roku Instytut Szwedzki określa priorytetowe tematy badań doktoranckich. Informacje na ich temat oraz o całym programie Visby można znaleźć na stronie http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program

Iryna KRAVETS