Konferencja o polskiej polityce wschodniej

0

W dniach 22–24 listopada, we Wrocławiu odbyła się VIII Konferencja „Polska Polityka Wschodnia”. Jej uczestnicy – eksperci, dyplomaci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych ocenili dotychczasową politykę Warszawy odnośnie wschodnich sąsiadów, a także dyskutowali na temat sytuacji w relacjach z poszczególnymi krajami. W inaugurującym przemówieniu wiceminister spraw zagranicznych rządu RP Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz pozytywnie oceniła polską politykę wschodnią.

– Podczas dwóch dziesięcioleci Polska miała dobre relacje z sąsiadami. Może nie było to sąsiedztwo z naszych marzeń, a wydarzenia w tych krajach nie odbywały się zgodnie ze scenariuszem Polski czy Europy. Ale to sąsiedztwo nie przyniosło Polsce żadnych zagrożeń w kwestii bezpieczeństwa, co jest niewątpliwie sukcesem – powiedziała wiceminister.
Wśród dyskusji panelowych, które odbyły się na konferencji, warto zwrócić uwagę na debaty o roli lokalnych samorządów w nawiązywaniu współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego i Rosją, a także omówienie strategii polskiej dyplomacji kulturalnej na Wschodzie. Po raz pierwszy sytuacja na Ukrainie była rozpatrywana podczas jednej debaty wspólnie z Białorusią. Eksperci byli zgodni co do tego, że wydarzenia po wyborach budzą niepokój, jednak nie może być mowy o sankcjach wobec Kijowa. Ostatnie wybory, bez względu na fakty naruszenia prawa, należy bardziej uznać z uczciwe niż nieuczciwe, co jest podstawą do kontynuacji dialogu. Wiele razy podnoszono kwestię liberalizacji wizowego reżimu. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że nie ma ona politycznego charakteru, wobec czego wizy do Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy mogą być zniesione wcześniej niż zostanie podpisana umowa o stowarzyszeniu.

Іryna KRAVETS

Share.