Ukraina kończy praktykę przedłużania ważności paszportów - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Ukraina kończy praktykę przedłużania ważności paszportów

0

Od 1 października ukraińskie konsulaty nie będą przedłużać ważności paszportów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przypomina ukraińskim obywatelom, że od 1 października generalne konsulaty Ukrainy zaprzestaną udzielania usługi przedłużania ważności paszportu. W przypadku zakończenia terminu ważności dokumentu, zaleca się wyrobienie nowego lub w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, które wymagają wyjazdu do Ukrainy – ubieganie się o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do Ukrainy.

14 lipca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O zmianach w niektórych aktach prawnych Ukrainy dotyczących dokumentów, które potwierdzają obywatelstwo Ukrainy, poświadczają tożsamość osoby lub jej specjalny status”, co było wymogiem w procesie liberalizacji wizowego reżimu z Unią Europejską. Wspomniany akt prawny wniósł zmiany, między innymi, do ustawy „O zasadach wyjazdu z Ukrainy i wjazdu do Ukrainy obywateli Ukrainy” oraz „O ujednoliconym rejestrze demograficznym i dokumentach potwierdzających obywatelstwo Ukrainy, poświadczających  tożsamość osoby lub jej specjalny status”.

 W rezultacie, od 1 października 2016 roku, ważność paszportu obywatela Ukrainy nie jest przedłużana. W przypadku zakończenia terminu ważności paszportu można będzie jedynie wyrobić nowy dokument.

MSZ dodaje, że gdy istnieje nagła potrzeba wyjazdu do Ukrainy, konsulaty mogą wystawić paszport tymczasowy.

Warto dodać, że paszporty, których termin ważności już przedłużono, pozostają ważne do dnia, do którego je przedłużono.

O.B.

Share.