Ukraińska emigracja w Warszawie w okresie międzywojennym i jej udział w życiu kulturalnym Warszawy. Spotkanie z Olą Hnatiuk i Rostysławem Kramarem - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Ukraińska emigracja w Warszawie w okresie międzywojennym i jej udział w życiu kulturalnym Warszawy. Spotkanie z Olą Hnatiuk i Rostysławem Kramarem

0

Fundacja “Nasz Wybór”  zaprasza na kolejne spotkanie literackie w ramach projektu „Integracja przez literaturę II” współfinansowanego ze środków M. St. Warszawy: “Ukraińska emigracja w Warszawie w okresie międzywojennym i jej udział w życiu kulturalnym Warszawy. Spotkanie z Olą Hnatiuk i Rostysławem Kramarem”.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada o 18.00 w trybie online w języku polskim. Transmisję na żywo można będzie obejrzeć na stronie: Ukraiński Dom w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowane przy okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Po 1920 roku wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz nieskutecznych dążeniach Ukraińców do niepodległości, Warszawa stała się jednym z ważniejszych ośrodków ukraińskiej emigracji. Porozmawiamy o życiu literackim, kulturalnym, a także o znaczeniu działającego w Warszawie Ukraińskiego Instytutu Naukowego (1930-1939) z prof. Olą Hnatiuk oraz dr Rostysławem Kramarem.

Ola (Aleksandra) Hnatiuk – historyczka literatury, tłumaczka, działaczka społeczna, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnia książka Odwaga i strach (KEW Wojnowice, 2015) była nominowana do kilku prestiżowych nagród historycznych w latach 2016–2017, w 2018 otrzymała nagrodę PEN Clubu im. Pruszyńskich. Ukraińskie tłumaczenie – Widwaha i strach Kijów 2015, angielskie tłumaczenie – Courage and Fear, Academic Study Press – Ukrainian Reserach Institute Harvard University, 2019).

Wcześniejsze publikacje: Między literaturą a polityką. Eseje i intermedia (w języku ukraińskim, Kijów 2012); Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości (Lublin, UMCS 2003; ukraińskie tłumaczenie – Kijów, 2005), Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi (Lublin, UMCS 2000 – wraz z Bogumiłą Berdychowską; ukraińskie tłumaczenie – 2003; czeskie – 2010), Ukraińska barokowa pieśń religijna (Warszawa–Kijów 19994), a także publikacje naukowe, w tym źródłowe, jak też eseistyczne w wydawnictwach polskich i ukraińskich.

Redaktorka i tłumaczka kilkudziesięciu książek w języku polskim i ukraińskim. W latach 1998–2005 kierowała seminarium translatorskim adresowanym do tłumaczy z języka polskiego, ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego. W latach 2002 – 2005 organizatorka wykładów otwartych w Uniwersytecie Warszawskim, poświęconych polsko-ukraińskim relacjom. Od 2007 organizatorka wykładów otwartych w Uniwersytecie Akademia Kijowsko-Mohylańska. W latach 2006–2019 przewodnicząca jury konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie imienia Jerzego Giedroycia, prowadzonego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polski w Kijowie.

Członkinia polskiego PEN-Clubu, wiceprezeska Ukraińskiego PEN-Clubu, członkini redakcji pism naukowych „Ukrainskyj humanitarnyj ohlad”, „Ukraina moderna”, „Ukrainica-Judaica” (do 2019). Redaktor naczelna rocznika ukazującego się w Kijowie „Polski studii” (do 2019). Za działalność naukową i obywatelską otrzymała kilka prestiżowych nagród (Pol-Cul Foundation, 1999; Nagroda „Przeglądu Wschodniego” za 2003; Nagroda Naukowa im. Jerzego Giedroycia przyznawana przez UMCS, w roku 2004; Nagroda im. Antonowyczów za działalność naukową oraz za działalność na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania, Waszyngton 2010; Nagroda pisma „Ji” za intelektualną odwagę, 2010; Nagroda Polskiego PEN-Clubu im. Pruszyńskich, 2018) oraz jedno odznaczenie państwowe (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2012).

Rostysław Kramar – dr nauk humanistycznych, ukrainista i folklorysta, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (Katedra Studiów Kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej). Pochodzi z Ukrainy, w Polsce prawie od 20 lat. Od wielu lat związany z polskim trzecim sektorem, członek zarządu Towarzystwa Demokratycznego Wschód (Warszawa). Od roku 2010 współpracuje z ukraińską redakcją Radia Swoboda. W latach 2012-2019 redaktor naczelny rocznika Związku Ukraińców w Polsce „Ukraiński Almanach”. Sferą jego naukowych zainteresowań jest ukraiński folklor polityczny XX wieku oraz kultura ukraińska w okresie międzywojennym. Autor ponad 50 artykułów naukowych i redaktor kilku monografii zbiorowych o tematyce kulturoznawczej. W latach 2018-2020 wystąpił w Warszawie z cyklem otwartych wykładów poświęconych ukraińskiej międzywojennej emigracji w Polsce (Muzeum Miasta st. Warszawa, Muzeum Polin, Uniwersytet Trzeciego Wieku TDW, Warszawskie Centrum Wielokulturowe).

Prowadzenie: Sasza Iwaniuk – mieszkająca w Warszawie ukraińska badaczka i pisarka, założycielka Klub Literacki PO SĄSIEDZKU, autorka licznych artykułów naukowych i publicystycznych, pisze m.in. dla „Polityki”, autorka powieści „Amor[t]e”, nominowanej do Nagrody „Najlepsza książka roku od BBC” oraz do nagrody Miasta Literatury UNESCO.

Spotkanie odbędzie się w ramach Klub Literacki Po sąsiedzku działającego przy Ukraińskim Domu w Warszawie.

Share.