Ukraińskie artystki poprowadzą w Warszawie warsztaty twórcze – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Ukraińskie artystki poprowadzą w Warszawie warsztaty twórcze

17 stycznia 2022
Ukraińskie artystki poprowadzą w Warszawie warsztaty twórcze

Galeria Dim zaprasza na twórcze warsztaty pt. Niestabilne terytorium. Granice i tożsamość. Warsztaty odbędą się 12, 19, 26 lutego 2022, od godziny 15.00 do 17.00 w Ukraińskim Domu w Warszwie (ul. Zamenhofa, 1). Warsztaty przeznaczone dla osób dorosłych od 18 roku życia. Warsztaty będą prowadzić artystki ukraińskie: Hanna Shumska, Alisa Marchenko, Marta Romankiv

Termin „terytorium” dzisiaj odnosi się nie tylko do obszaru geograficznego lub przestrzennego, ale również do koncepcji przynależności społecznej i kulturowej oraz rozciąga się na sferę osobistą, psychologiczną i psychiczną. Na warsztatach spróbujemy zrozumieć czym dla nas jest granica,spróbujemy skoncentrować się na własnym ciele i jego związku z terytoriami, granicami, na relacji między przestrzenią zewnętrzną a tożsamością, terytoriami fizycznymi i psychicznymi, stereotypami, różnicami kulturowymi, kwestiami obywatelskimi i tożsamością narodową. Warsztaty poprowadzą artystki z Ukrainy, które w swoich pracach poruszają wspomniane wyżej tematy. Stworzone na warsztatch prace później okażą się na wspólnej wystawie.

12.02.2022 – warsztaty “Granice współistnienia” z Hanną Shumską.

Porozmawiajmy o granicach przestrzeni prywatnej i publicznej, jak one współistnieją i przecinają się. Każdy z uczestników stworzy własną abstrakcyjną pracę w technice rysunku i kolażu, która będzie częścią wspólnej pracy wielkoformatowej. Dla warsztatu będą potrzebne wydruki ulubionych obrazków, zdjęć, magazynów, które będą niezbędne do stworzenia własnej indywidualnej mapy.

Hanna Shumska – artystka wizualna, pracuje z malarstwem, rysunkiem, instalacją w połączeniu z nowymi media, takimi jak animacja i video projekcja. Jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Wydziału Malarstwa Monumentalnego Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

15.02.2022 – warsztaty z Alisą Marchenko.

Gdzie zaczynają się i kończą granice osobiste? Istnieją domyślnie czy sami je sobie wytwarzamy? Czym jest wolność w danym kontekście?
Na te i inne pytania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi, lub akceptować brak ich istnienia. Podczas rozmów i wspólnego performatywnego działania spróbujemy poczuć i przeżyć temat granic, podzielić się każdy własną perspektywą, ucieszyć się ze wspólnych odkryć i uszanować różnorodność.

Alisa skupia swoje działania artystyczne wokół współczesnej rzeźby, tworząc performatywne multidyscyplinarne instalacje. Polem badawczym artystki są jej stany wewnętrzne, doświadczenia duchowe i wspomnienia, całokształt których, jak uważa, determinuje jej tożsamość. Regularnie pokazuje swoje prace w Polsce i za granicą. W 2020 zaliczyła kurs rzeźby współczesnej i performance na Akademii Sztuk Pięknych w Weronie w ramach wymiany zagranicznej. W 2021 dostała nagrodę główną na festiwalu Ars Latrans w Krakowie za projekt NOWhere. Absolwentka rzeźby Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie i nowych mediów PJATK w Warszawie.

26.02.2022 – warsztaty w Martą Romankiv „Warszawianki/ Warszawiacy”.

W ramach warsztatów podejmiemy temat tożsamości, przynależności do wspólnoty, prawa do miasta i swojej w nim obecności.
Marta Romankiv – jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Ukończyła kierunek ceramiki artystycznej w Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Kontynuowała studia w Polsce – na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a tytuł magistry uzyskała na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Swoją działalność skupia głównie wokół tematu wykluczenia społecznego, a zwłaszcza tematyki narodowości, obywatelstwa oraz związanych z tym nierówności społecznych, jak i problemów tożsamościowych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny, i znajdują się na pograniczu stref aktywizmu społecznego, nauki i sztuki.

Wszelkie zapytania dotyczące warsztatów prosimy kierować na adres: [email protected]

Działanie realizowane jest w ramach Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Partnerzy: Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, Fundacja “Nasz Wybór” / Фонд “Наш вибір”, Narodnyj Dim – Dom Ukraiński i Kalejdoskop Kultur

Facebook.