VII Zjazd Związku Ukraińców w Polsce - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

VII Zjazd Związku Ukraińców w Polsce

0

Określenie priorytetów działalności, wybory władz oraz przyjęcie uchwał w sprawie Ukrainy – to główne problemy, którym zajmowali się delegaci VII Zjazdu Związku Ukraińców w Polsce.

W rezultacie głosowania zdecydowano, że organizacją nadal będzie kierować dotychczasowy przewodniczący Piotr Tyma. Zjazd największej organizacji ukraińskiej mniejszości w Polsce odbył się w końcu października w Warszawie.

Zgodnie z przyjętą przez zjazd strategią, za główne zadania organizacji uznano, między innymi: budowanie nowoczesnej tożsamości Ukraińców, włączenie do działalności młodego pokolenia, harmonijne połączenie tradycji ze współczesnością.  Delegaci zwracali także uwagę na potrzebę współpracy z obywatelami Ukrainy, których liczba i potencjał w Polsce stale rosną. Podczas dyskusji podkreślano, że brak wzmocnienia współdziałania powoduje, że obie społeczności funkcjonują w „dwóch różnych światach”

– Majdan pokazał, że obywatele Ukrainy w Polsce nie są pasywni, że są wysoko wykwalifikowani i poszukują partnerów do współpracy. Tworzonych przez ich struktur będzie co raz  więcej, umieją korzystać z funduszy unijnych. Powstaje pytanie – gdzie my będziemy w tym procesie? Czy wystąpimy jedynie w roli obserwatora? – pytał retorycznie o przyszłych wyzwaniach przewodniczący Piotr Tyma. Z jego słowami współgrała kwestia priorytetów Związku Ukraińców w Polsce, ponieważ, jak wskazywano podczas obrad – związek poświęca zbyt wiele swego organizacyjnego i ludzkiego potencjału na inicjatywy o charakterze kulturalno – rozrywkowym.  

Oczywiście, aktywizacja współpracy z obywatelami Ukrainy nie oznacza „startu od zera”. Świadczy o tym, chociażby, wystąpienie gościa zjazdu Myrosławy Keryk – przewodniczącej Fundacji „Nasz Wybór” i naczelnej redaktor, noszącego tę samą nazwę, czasopisma. Podziękowała ona działaczom ZUwP za pomoc w stworzeniu jej organizacji oraz za wsparcie przy wydawaniu czasopisma „Nasz Wybór”. Jednocześnie przekonywała, że „wspólny front” może przynieść wiele korzyści, w tak ważnych dla dwóch wspólnot sprawach, jak oświata i kultura. Jednocześnie, otaczający świat przez cały czas stawia konkretne wyzwania, na przykład, organizację wspólnego nauczania dzieci migrantów i przedstawicieli mniejszości narodowej, szeroko zakrojoną pomoc Ukrainie w walce z rosyjskimi agresorami.  
Wartym uwagi jest fakt, że wiele struktur terenowych Związku uczestniczy w organizacji w Polsce odpoczynku dla ukraińskich dzieci z rodzin, które ucierpiały  na skutek działań wojennych. Struktury te pomagają także  polskim organizacjom znajdować partnerów na Ukrainie. Podczas zjazdu podkreślano, że szansą na wzmocnienie współpracy z Ukrainą może być co raz bardziej aktywne polsko – ukraińskie forum samorządowców, wśród których nie brakuje członków ZUwP.  
W jednej ze zjazdowych uchwał mówi się o potrzebie przeciwdziałania inicjatywom i środowiskom, które usiłują manipulować faktami z tragicznej przeszłości Ukraińców i Polaków. Do tej pory, na takie sprawy zwracali uwagę przede wszystkim liderzy organizacji mniejszości, jednak odnoszą się one także  w bezpośredni sposób do ukraińskich migrantów. Potwierdza to nie tak dawny incydent w Przemyślu, gdy ukraińskich studentów, którzy sfotografowali się z czerwono – czarną flagą, spotkały liczne prześladowania, przyklejono im łatkę radykałów i nacjonalistów. Z drugiej strony, ta sprawa unaocznia kwestię zrozumienia wśród niektórych migrantów wrażliwości polskiego społeczeństwa na te tematy.

Kolejne uchwały zjazdu dotyczyły aktualnej, dramatycznej sytuacji w Ukrainie. Dziękując wszystkim za udzielone wsparcie, działacze związku proszą o konturowanie aktywności na tym polu. Szczególnie chodzi o pomoc rannym i ofiarom działań wojennych, a także wsparcie informacyjne.

Grzegorz SPODAREK

Share.