W Łodzi otworzą wystawę pt. „Eksperyment! Fotografia początku XX wieku we Lwowie oraz jej polscy i ukraińscy kontynuatorzy w XX i XXI wieku”

0

24 listopada w Galerii Forum Fotografii ul Traugutta 18 w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Eksperyment! Fotografia początku XX wieku we Lwowie oraz jej polscy i ukraińscy kontynuatorzy XX i XXI wieku”.

Projekt wystawy pt. „Eksperyment! Fotografia początku XX wieku we Lwowie oraz jej polscy i ukraińscy kontynuatorzy XX i XXI wieku” powstał w hołdzie lwowskim twórcom fotografii i filmu okresu międzywojennego, a jego pierwszy pokaz planowany jest w trzech galeriach Łódzkiego Domu Kultury: Galerii FF, Galerii Imaginarium i Galerii Nowej (łącznie ok. 350 m2 powierzchni wystawienniczej) w terminie 24.11–15.12.2018 roku.

Aleksander Krzywobłocki. Ad infinitum. 1974. Kolekcja Muzeum Sztuki, Łódź

Organizacyjnym i ekspozycyjnym centrum projektu jest Galeria FF, która ma za sobą 35-letnie doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie działań na polu fotografii eksperymentalnej i poszukującej oraz sztuki mediów. Podczas ekspozycji wystawione zostaną prace około 30 artystów, przede wszystkim mistrzów – klasyków lwowskiej fotografii: Henryka Mikolascha, Witolda Romera, Jana Neumana, Aleksandra Krzywobłockiego, Władysława Bednarczuka, Danyła Figola i innych. Ich prace z pewnością należą do „wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski”. Nadanie temu właśnie pojęciu nowego i świeżego wymiaru jest jednym z celów projektu.

Oleg Voronko. Stopklatki z filmu Time Forward

Na wystawie zostaną pokazane również dzieła klasyków polskiej awangardy, między innymi takich jak: Józef Robakowski, Wojciech Prażmowski, Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Cichosz (założyciel Galerii FF), Jerzy Lewczyński, grupa Łódź Kaliska, a także twórców młodszego pokolenia, na przykład Macieja Bohdanowicza i Maurycego Gomulickiego.  Współcześni lwowscy artyści, na przykład Roman Huk, Serhiy Bratkovsky/Andrij Sahaydakovsky, Anastasia Starko, Oleg Voronko, Andrij Bojarov – przedstawiają prace fotograficzne i wideo, a nawet malarstwo inspirowane zarówno historią sztuki, jak i technikami cyfrowymi (Vlodko Kostyrko).

Witold Romer. Z cyklu Start. 1939. Kolekcja rodziny Romerów

Kuratorami wystawy są Magdalena Świątczak (Galeria FF, Łódź) i Andrij Bojarov (Lwów), a swój udział w postaci napisania tekstów zaoferowali: Adam Sobota, Marek Grygiel i Bohdan Shumylovych.

Założeniem projektu jest pokazanie aktualności i witalności lwowskich eksperymentów w dziedzinie filmu i fotografii w okresie międzywojennym, a także znaczenia Lwowa jako ważnego ośrodka współczesnej sztuki europejskiej. Bardzo istotna jest widoczna tu artystyczna bliskość oraz powiązania twórców po obu stronach – umownej dla nich – granicy.

Wojciech Prażmowski. Paszport z miasta LEOPOL. 2018

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace z kolekcji: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Barbary Romer i innych.

Krzysztof Cichosz. Humanologii poświęcam II. 1993

Główni partnerzy projektu: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Instytut Ukraiński, Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja Arton

Partnerzy medialni: TVP Kultura, TV Toya, DOC! Photo Magazine, Magazyn Szum, Magazyn Kalejdoskop, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie.

Oprowadzanie po wystawie z udziałem kuratorów: 25.11.2018, godz. 15.00 oraz 15.12.2018 o godz. 15.00
Galerie czynne: wtorek – sobota: 12.00–18.00 do dnia 15.12.2018

Wydarzenie na facebook

Share.