W Warszawie odbyło się spotkanie eksperckie „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

W Warszawie odbyło się spotkanie eksperckie „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce”

0

W dniach 18-19 października Warszawie odbyło się spotkanie eksperckie zatytułowane: „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce”. Organizatorem spotkania była Fundacja „Nasz Wybór”.

Podczas dwudniowego spotkania jego uczestnicy zajmowali się nie tylko teorią, gdy podczas dyskusji omawiali aktualne problemy ukraińskich migrantów, ale także praktyką, gdy w ramach prac roboczych grup tematycznych próbowali odnaleźć odpowiedzi na ważne pytania i stworzyć realne rekomendacje.

Wszystkie zainteresowane osoby miały możliwość rozmowy z przedstawicielami organizacji z Polski i Ukrainy, które działają na rzecz mniejszości narodowych i migrantów oraz otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Oprócz tego, w ramach spotkania omówiono także nowe projekty i inicjatywy, które niedawno  zapoczątkowano, jak na przykład Klub Ukraińskich Kobiet.

Foto: Grzegorz Spodarek

FNW_Aktualne-problemy_Wnioski

 

Share.