Warszawa i Kijów zgodziły się na intensyfikację polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Warszawa i Kijów zgodziły się na intensyfikację polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży

0

Już wkrótce do publicznej dyskusji w Ukrainie zostanie wniesiony projekt ustawy  „ O edukacji” oraz „O edukacji zawodowo – technicznej ”. Dlatego też, zdaniem ministra oświaty i nauki Ukrainy Serhija Kwita, dla Kijowa ważne jest doświadczenie polskich reform w tych dziedzinach. Nic dziwnego, że w składzie polskiej delegacji, na czele z premier Ewą Kopacz, 19 stycznia w Kijowie była także minister edukacji narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska. Rozmowy z ukraińskimi partnerami zostały uwieńczone szeregiem ciekawych i perspektywicznych inicjatyw. 

Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji

Joanna Kluzik – Rostkowska spotkała się ze swym ukraińskim kolegą Serhijem Kwitem, a po rozmowach strony podpisały „Umowę o współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej Polski”. Dokument przewiduje wymianę wykładowców oraz wychowawców przedszkolnych, ogólnokształcących, pozaszkolnych placówek oświatowy z Ukrainy i Polski, a także „kontynuację współpracy w ramach wspólnej Ukraińsko – Polskiej komisji ekspertów do spraw udoskonalenia treści podręczników z historii oraz geografii obu państw” .

Warszawa i Kijów wyraziły zainteresowanie rozwojem i podwyższaniem poziomu znajomości języka ukraińskiego w Polsce i polskiego w Ukrainie. W podpisanym dokumencie ministrowie zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia mniejszościom narodowym – polskiej w Ukrainie i ukraińskiej w Polsce – warunków do nauki języka ojczystego, historii, geografii,  oraz rodzimej kultury w przedszkolach, instytucjach oświatowych i poza szkołą, a także nauki w języku ojczystym. W tym celu ma być utworzona wspólna komisja konsultacyjna do spraw szkolnictwa dla mniejszości polskiej w Ukrainie i ukraińskiej w Polsce.

Współdziałanie w zatrudnianiu nauczycieli i wychowawców

Zgodnie z podpisanym dokumentem, ministrowie zobowiązali się do współpracy w zatrudnianiu nauczycieli i wychowawców z Polski w przedszkolach i szkołach Ukrainy oraz wspierania osób zaproszonych z Polski do współpracy z placówkami pozaszkolnymi w Ukrainie, a także w zatrudnianiu nauczycieli oraz wychowawców z Ukrainy w polskich przedszkolach, szkołach i jednostkach oświatowych.

Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Minister Joanna Kluzik – Rostkowska spotkała się także z ministrem młodzieży i sportu Ukrainy Ihorem Żdanowym. Podczas spotkania opracowano Deklarację intencyjną ws. ustanowienia Polsko – Ukraińska Rady Wymiany Młodzieży.

 – Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powinna stać się jednym z fundamentów strategicznych relacji między naszymi krajami, – powiedziała polska minister i dodała, że oba ministerstwa będą pracować nad tym, aby zakończyć przygotowania do rozpoczęcia programu w roku szkolnym 2015/2016 oraz podpisania odpowiedniej międzynarodowej umowy.

Polska strona poinformowała,  że Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski w ostatnich kilku latach bezskutecznie próbowało przekonać władze Ukrainy do wprowadzenia wspólnego mechanizmu wymiany młodzieży. Obecny rząd wspiera te dążenia. W budżecie Polski na 2015 rok przeznaczono specjalną rezerwową kwotę 4 mln zł na „Finansowanie polsko – ukraińskiej współpracy młodzieżowej”.

Oprócz tego, Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski co roku wspiera realizację projektów w sferze międzynarodowej wymiany młodzieży z krajami partnerskimi, szczególnie z Ukrainą. Na wspólne inicjatywy ze wschodnim sąsiadem Warszawa przeznacza 500 tysięcy złotych, a skorzystało z nich prawie 900 osób.

Dodatkowo w 2014 roku ministerstwo sfinansowało 42 projekty polsko – ukraińskiej wymiany młodzieżowej. Suma dofinansowania inicjatyw, w których wzięło udział 860 osób z Ukrainy i 870 z Polski osiągnęła 1,5 mln zł.

Można skonstatować, że Warszawa i Kijów podjęły konkretne zobowiązania odnośnie intensyfikacji polsko – ukraińskiej wymiany młodzieżowej, a także wspierania rozwoju nauki języka ojczystego przez mniejszości narodowe nad Dnieprem i nad Wisłą.

Przygotował Andrij SZEREMET

(na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy)

Share.