W Warszawie odbyło się Forum ukraińskich organizacji i inicjatyw migranckich – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

W Warszawie odbyło się Forum ukraińskich organizacji i inicjatyw migranckich

27 października 2016
W Warszawie odbyło się Forum ukraińskich organizacji i inicjatyw migranckich

Przedstawiciele organizacji społecznych oraz inicjatyw, które w różny sposób pomagają ukraińskim migrantom w Polsce spotkali się na Forum  „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”. Forum odbyło się w dniach 21-22 października 2016 roku w Ukraiński Domu w Warszawie. Jego organizatorem była Fundacja „Nasz Wybór” w ramach działalności Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji IOM.

Wydarzenie miało być okazją do opracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy między organizacjami, które pracują na rzecz Ukraińców w Polsce lub realizują polsko – ukraińskie projekty w różnych sferach.  Podczas Forum można  było nie tylko wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat migracji i integracji cudzoziemców w Polsce, podzielić się doświadczeniem i w ramach pracy kilku roboczych grup przedstawić rozwiązania konkretnych problemów, ale i zaprezentować swą organizację lub grupę nieformalną oraz nawiązać kontakty.   Podczas pierwszego panelu „Ukraińcy w Polsce: mniejszości i migranci z Ukrainy. Współczesne tendencje i wyzwania” uczestnicy Forum omówili najważniejsze problemy, które napotykają Ukraińcy w Polsce z perspektywy ukraińskich migrantów i mniejszości.

forum-ukrainskich-org
Leszek Krzysztof Imielski

Kwestiom sytuacji na rynku pracy był poświęcony panel „Rynek pracy i prawa pracownicze a ukraińscy migranci w Polsce”. Praktyczne aspekty tej problematyki szczegółowo omówiono w ramach grupy roboczej „Sytuacja imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy: główne problemy oraz możliwości działań”.  Dwie inne grupy były poświęcone problematyce przeciwdziałania mowie nienawiści przeciwko migrantom z Ukrainy w przestrzeni publicznej (grupa 2) oraz kwestii dzieci migrantów z Ukrainy w systemie oświaty oraz problemom z nauką języka ojczystego. Podsumowaniu prac wspomnianych grup roboczych będzie poświęcona specjalna publikacja na portalu naszwybir.pl.

Leszek Krzysztof Imielski
Leszek Krzysztof Imielski
Leszek Krzysztof Imielski
Leszek Krzysztof Imielski

Podczas odrębnego panelu uczestnicy forum omówili potrzeby i możliwości organizacji społecznych oraz obywatelskich inicjatyw odnośnie wspierania migrantów z Ukrainy w Polsce. Podczas dyskusji podsumowującej szczegółowo omówiono kwestię stworzenia grupy roboczej do spraw ukraińskich migrantów przy Krajowej Platformie Współpracy na rzecz Integracji, a także opracowano propozycję utworzenia Rady Ukraińskich Organizacji przy Ambasadzie Ukrainy w Polsce.

T.R.