Wiele twarzy Ukrainy. Spotkanie z Izą Chruślińską i Piotrem Tymą

0

28 marca o godz. 18.00 w Ukraińskim domu w Warszawie odbędzie się spotkanie spotkanie Klubu Literackiego „Po sąsiedzku” wokół książki „Wiele twarzy Ukrainy”.

W spotkaniu wokół książki wezmą udział autorzy: polska publicystka, zaangażowana w dialog i współpracę polsko-ukraińską Izabella Chruślińska oraz przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma.

W książce dominuje omawianie problemów historycznych oraz ich wpływu na bieżącą politykę i stan nastrojów społecznych. Stąd mocno ,,zhistoryzowany” zestaw rozmówców – jest wśród nich dwunastu zawodowych historyków (gdyby przyjąć kryterium wykształcenia, będzie ich jeszcze więcej) oraz kilku uczestników podziemia zbrojnego z lat 40. i 50., a także ruchu dysydenckiego. Trudno się temu dziwić, skoro przeszłość naznaczała w decydujący sposób postrzeganie Ukraińców i Ukrainy przez Polaków. To z tego powodu w obu naszych państwach wymienionym wydarzeniom towarzyszyły wielkie emocje.

Autorzy ,,Wielu twarzy Ukrainy” uznali, że dla zrozumienia procesów zachodzących u naszych południowo-wschodnich sąsiadów najważniejsze jest poznanie opinii samych Ukraińców.

www.merlin.pl

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie facebook.

Share.