Wschodnioeuropejska letnia szkoła w Bakuriani, Gruzja

0

W gruzińskim Bakuriani, niedaleko od Borżomi, w dniach 1-10 sierpnia, odbędzie się letnia szkoła poświęcona krajom, które wchodzą do programu Wschodniego Partnerstwa (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz krajom regionu czarnomorskiego. Lekcje, seminaria i debaty będą dotyczyły, w szczególności, osiągnięć i błędów podczas okresu transformacji w Europie Wschodniej, politycznych instytutów w regionie, współczesnych radykalnych i populistycznych ideologii, udziału młodzieży w społecznym i politycznym życiu na postradzieckim obszarze.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy z Gruzji oraz państw Unii Europejskiej. Od uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie, który umożliwi udział w seminariach oraz napisanie na zakończenie kursu analitycznego eseju. 

Organizatorzy szkoły pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewniają materiały. Uczestnicy sami opłacają podróż oraz wnoszą opłatę rejestracyjną w wysokości 50 euro. Kandydaci do wzięcia udziału w szkole muszą przedstawić swe naukowe lub zawodowe osiągnięcia, związane z tematyką szkolenia. CV oraz list motywacyjny można wysyłać do 12 czerwca na adres [email protected] Szczegółowa informacja o szkole – na stronie www.ru.scribd.com/doc/142262505/Information-Booklet. 

Fundacja Friedricha Eberta pyta młodzież o państwo opiekuńcze

Działająca w wielu krajach świata niemiecka Fundacja Friedricha Eberta zaprasza młodych naukowców oraz specjalistów do wzięcia udziału w konkursie prac badawczych p.t. „Socjalne państwo na Ukrainie dziś”. Jak zaznaczają organizatorzy, na świecie opracowano różne koncepcje i formy państwa socjalnego. Jego głównymi elementami są: zapewnienie pracy, ochrony zdrowia, oświaty, zabezpieczenie emerytalne, podatki. Obecnie państwo opiekuńcze napotyka na takie wyzwania, jak globalizacja, zmiany strukturalne w ekonomice i na rynku pracy, zmiany demograficzne i społeczne. Temat nie spotkał się z dużym zainteresowaniem naukowców na Ukrainie. Uczestnicy konkursu prac badawczych mogą dać odpowiedź na kilka pytań: 1) Jakie są obecnie główne kryteria państwa opiekuńczego na Ukrainie; 2) Jakie są podstawowe priorytety działalności państwa opiekuńczego; 3) Z jakimi wyzwaniami się spotyka; 4) Jakie są drogi rozwoju państwa opiekuńczego w kraju nad Dnieprem. 

Do 15 czerwca należy nadesłać zgłoszenie do wzięcia udziału w konkursie, z tytułem proponowanej pracy, jej wstępnym schematem oraz opisem nie przekraczającym 500 słów, a także krótką informację o sobie. Wszystko to na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Konkurs”

Jeśli zgłoszenia zostanie przyjęte, wówczas uczestnik konkursu otrzyma list z prośbą o przedstawienie całej pracy – nie przekraczającej 5 stron (10000 znaków). Ostateczny termin składnia prac – 15 sierpnia 2013 roku.
Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na konferencję do Kijowa, która odbędzie się w dniach 8-9 września, gdzie będą mieli możliwość prezentacji swych badań, które będą także opublikowane.

Iryna KRAVETS

Share.