Wsparcie dla Ukrainy. Lublin – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Wsparcie dla Ukrainy. Lublin

22 lutego 2014

Jak można pomóc? dla Ukrainy:

www.euromaidan-polska.com 

Pieniądze można wpłacać na konto banku Pekao S.A. o/Lublin nr 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550

Tytuł przelewu „Pomoc Ukrainie”