Wydział Spraw Cudzoziemców: Zmiany w obsłudze klienta

0

W związku z przeprowadzką Wydziału Spraw Cudzoziemców, która rozpocznie się 19 października br. terminy obsługi klienta w najbliższych tygodniach ulegną zmianom. Zarówno przy ulicy Długiej 5, jak i placu Bankowym 3/5 dniem dla klientów tymczasowo będzie środa.

Zmiany w obsłudze klienta przy ul. Długiej 5:

  • 14 października 2015 r. (środa)  obsługa klientów w pełnym zakresie,
  • 21 października 2015 r. (środa)  obsługa klientów w sprawach zaproszeń, decyzji i zaświadczeń,
  • Obsługa klienta nie będzie realizowanaw piątki: 16 i 23 października br.

Zmiany w obsłudze klienta przy pl. Bankowym 3/5:

  • 14 października 2015 r. (środa) obsługa klientów w sprawach rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin,
  • 28 października 2015 r. (środa) obsługa klientów w sprawach zezwoleń na pracę,
  • Obsługa klienta nie będzie realizowanaw piątki: 16 i 30 października br.

Do zadań Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW należy prowadzenie postępowań m.in.: w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego oraz przyjmowanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Share.