Z życia ukraińskiej społeczności w Polsce w 2012 roku – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Z życia ukraińskiej społeczności w Polsce w 2012 roku

3 lutego 2013
Z życia ukraińskiej społeczności w Polsce w 2012 roku

Proponujemy Państwa uwadze krótki reportaż o niektórych wydarzenia 2012 roku, które albo dotyczyły ukraińskich migrantów, albo oni sami byli ich twórcami. Ubiegły rok można uznać za czas zwiększenia aktywności ukraińskich obywateli, którzy integrują się z polskim społeczeństwem oraz zaczynają być aktywni w życiu społecznym. Mamy nadzieję, że następny rok będzie jeszcze bardziej bogaty w ukraińskie inicjatywy w Polsce.

Abolicja 2012
W 2012 roku weszła w życie ustawa o amnestii dla migrantów z nieuregulowanym statusem (tzw. abolicja). Dzięki uproszczeniu, w porównaniu z poprzednim prawem abolicyjnym, szeregu wymogów więcej naszych rodaków mogło skorzystać z tej ustawy i zalegalizować swój pobyt w Polsce. Wśród pierwszych, którzy na podstawie tego prawa otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce była Łesia Kostina, która razem z swą koleżanką Oleksandrą Husak rozpoczęły kampanię na rzecz abolicji. Dwie kobiety napisały list do Prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu RP, zwracając uwagę na potrzebę przyjęcia takiej ustawy. Dzięki ich odwadze stworzono koalicję organizacji społecznych „Imigranci na rzecz abolicji”, która z sukcesem lobbowała za przyjęciem odpowiedniej ustawy. W rezultacie jej działań, prawie dziesięć tysięcy osób złożyło wnioski o legalizację pobytu w Polsce.

EURO 2012 i wspólne kibicowanie dla reprezentacji Ukrainy
Dla Ukraińców w Polsce, zarówno migrantów, jak i autochtonów, EURO 2012 stało się dobrą okazją do wspólnego kibicowania dla reprezentacji Ukrainy, niezależnie od tego, czy ktoś jest fanem futbolu, czy nie. Z powodu tego, że reprezentacja Ukrainy grała u siebie, w Polsce kibicowano za nią przeważnie w strefach kibica, albo w różnych pubach w całym kraju. To wydarzenie stało się dobrą okazją do integracji ukraińskiej społeczności poprzez wspólne świętowanie zwycięstw lub przeżywanie goryczy przegranej. Zbliżają się eliminacje do mistrzostw świata w 2014 roku, więc wiosną znów będzie okazja do wspierania ukraińskiej reprezentacji, także podczas meczu z reprezentacją Polski.

Dzień Niepodległości Ukrainy
W 2012 roku, już po raz drugi, Dzień Niepodległości w Warszawie wspólnie obchodzili Ukraińcy z Ukrainy i Polski. Dzięki gościnności ojców Bazylianów obchody święta odbyły się w budynku ich monasteru w Warszawie. Organizatorami była Fundacja „Nasz Wybór”, Związek Ukraińców w Polsce, Inicjatywa „Solidarni z imigrantami” oraz Związek Ukrainek. W obchodach święta wzięli także udział przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Polsce. Chociaż pogoda była deszczowa, jednak nastrój uczestników był słoneczny, co pozwoliło im pomimo niepogody śpiewać piosenki w monasterskim ogrodzie.

Pojawienie się w Polsce szeregu młodzieżowych inicjatyw
W Polsce wzrasta liczba młodych Ukraińców i Ukrainek, którzy przyjeżdżają tu uczyć się lub pracować. Coraz aktywniej włączają się w życie społeczne. Można tu wspomnieć grupę inicjatywną, która co niedzieli zbiera się w Monasterze o.o. Bazylianów w Warszawie. Młodzi ludzie organizują regularne spotkania, podczas których dyskutują na tematy życia codziennego oraz duchowego, starając się aktywizować ukraińską młodzież Warszawy, włączając ją do różnego rodzaju działalności lub wspólnego wypoczynku. Szczegółowa informacja na temat tej inicjatywy – w grupie społecznościowej „Młodzieżowe spotkania w Warszawie”, na portalu facebook.com
Młodzi ludzie działają aktywnie także w innych zakątkach Polski. W 2011 roku, w Bydgoszczy utworzono Stowarzyszenie Międzynarodowych Studentów, którego członkami są ukraińscy studenci Wyższej Szkoły Gospodarki. Aktywnie działają na polu promowania Ukrainy w Polsce. Więcej na temat organizacji czytajcie na stronie 12-stej tego numeru „Naszego Wyboru”.

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2012
W ubiegłym roku, już kolejny raz, odbył się festiwal „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”, którego organizatorem jest Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina. Celem tego festiwalu jest ukazanie potrzeby współpracy ponad granicami, aby granica nie stała się „żelazną kurtyną lub drugim berlińskim murem”. Program tego festiwalu zakładał przeprowadzenie szeregu spotkań na polsko – ukraińskiej granicy, występy zespołów, debaty o potrzebie współpracy, uroczyste wręczenie nagród polsko – ukraińskiego pojednania, ekumeniczne modlitwy w intencji dobrego sąsiedztwa, transgraniczne jarmarki, wystawy sztuki regionalnej, spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz oraz lokalnych samorządów różnego szczebla.

Po raz pierwszy w ramach festiwalu przeprowadzono „Bieg po lesie” – pierwszy polsko – ukraiński transgraniczny bieg na dystansie 21 kilometrów. Cel biegu – przekraczać granice i promować polsko – ukraińsko – białoruskie Polesie. Bieg rozpoczął się od uroczystego startu w Polsce w okolicy przejścia w Zbereżu. Uczestnicy biegu to obywatele Ukrainy oraz Polski. Szczegółowe informacje o biegu oraz fotoreportaż można znaleźć na stronie internetowej www.biegpolesie.pl

I w końcu – kontynuacja projektu miesięcznika dla migrantów Fundacji „Nasz Wybór”
Efekt tego wydarzenia droga Czytelniczko (drogi Czytelniku) właśnie trzymasz w rękach. W 2012 roku w naszym czasopiśmie zwiększyła się liczba stron, urozmaicono rubryki tematyczne, na stronach naszego wydawnictwa piszemy nie tylko o legalizacji czy aktualnych wydarzeniach w Polsce i na Ukrainie – w tym roku zainicjowaliśmy poważną i znaczącą dyskusję publicystyczną odnośnie współpracy ukraińskiej mniejszości w Polsce oraz migrantów. To nie wszystko – na ostatnich stronach gazety, nasz kolega Jurij Herasymczuk, rozpoczął cykl, w którym odkrywa dla Was (a często dla nas – czyli redakcji „Naszego Wyboru”) tajemnice polskiej kuchni.

Мyrosława KERYK