Zapisy do przedszkola w Polsce

0

Każdej wiosny, trwają zapisy na nowy rok szkolny do przedszkoli. W większości miast minął już pierwszy etap naboru do publicznych przedszkoli. Jednak póki co nie warto przejmować się tym, czyje dzieci nie znalazły się na liście. 

Zgodnie z systemem zapisów panującym w Polsce, rodzice podczas składania wniosku mogą wybrać 3 przedszkola. Na początku wpisuje się w nim tzw. przedszkole pierwszego wyboru (to, którym rodzice są najbardziej zainteresowani), ale na wszelki wypadek warto wybrać także inne, na wypadek gdyby w najlepszym zabrakło miejsca. Po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci, rodzice muszą złożyć „potwierdzenie woli zapisu”.

Rodzice mają na to tydzień. Na postawie potwierdzonych kart zgłoszeń ogłasza się listę przyjętych dzieci. Następnie, w elektronicznym spisie pojawi się lista wolnych miejsc.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte, muszą sprawdzić stronę internetową wydziału edukacji swego miasta, sprawdzić listę miejsc w innych przedszkolach i spróbować ponownie zapisać swe maleństwo.

Uwaga! Dzieci – cudzoziemcy mogą uczęszczać do polskich publicznych przedszkoli na takich samych zasadach, jak dzieci obywateli Polski. Dotyczy to także dzieci cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie.
Żłobki, przedszkola i szkoły mają różne systemy zapisu. Zasady zapisów mogą różnić się także w zależności od danej miejscowości. W dużych miastach wprowadzono elektroniczny system zapisu, w mniejszych miastach i wsiach można to zrobić osobiście. Dokładną informację można otrzymać w publicznych placówkach oświatowych lub jednostkach samorządu.

Zapisy w systemie elektronicznym realizowane są w wyznaczonym czasie, w miesiącach marzec – kwiecień. Aby zarejestrować dziecko w systemie, należy wprowadzić jego numer PESEL. Kolejność zgłoszenia wniosku nie ma znaczenia – każde dziecko otrzymuje punkty, na podstawie których tworzy się listy przyjętych. Przy punktacji bierze się pod uwagę miejsce zameldowania rodziców (chodzi o to, gdzie idą ich podatki), czy obaj rodzice pracują. Dodatkowe punkty otrzymują dzieci wychowywane przez jednego rodzica albo dzieciom inwalidów. W Warszawie dodatkowe punkty otrzymują dzieci z alergią – przy składaniu wniosku o przyjęcie do specjalistycznych przedszkoli.

Pierwszeństwo mają także pięcio i sześciolatkowie, ponieważ podlegają oni obowiązkowi rocznego przygotowania przed pójściem do szkoły.

Warto pamiętać, że po rejestracji w elektronicznym systemie należy udać się do przedszkola pierwszego wyboru i złożyć dokumenty w wersji papierowej.

Każde miasto ma swe osobliwości w procesie rekrutacji. W pewnych miastach mogą Was poprosić o przedstawienie deklaracji podatkowej – po to, aby upewnić się, czy Wasze podatki idą do miejscowego budżetu.

Poniżej podajemy strony elektronicznego zapisu do przedszkoli w największych miastach Polski. Informację o zapisach można znaleźć także na oficjalnych stronach miast.

Warszawa: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action  
Kraków: https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action
Gdańsk: https://naborp-k.edu.gdansk.pl/gdansk/Info.mvc/Index
Łódź : https://lodz.formico.pl 
Katowice: https://katowice.nabory.pl/
Wroclaw : http://www.wroclaw.pl/rekrutacja_do_przedszkoli_20132014.dhtml
Lunlin: https://www.przedszkola-zapisy.lublin.eu/

W wypadku, gdy rodzice nie mają dostępu do Internetu lub mają problem z samodzielnym wypełnieniem ankiety, dane dziecka może wprowadzić dyrektor przedszkola, które wskazano na liście wybranych jako pierwsze. W niektórych miastach organizuje się specjalne punkty, do których można przyjść i wypełnić kartę zgłoszenia. 

Uwaga! Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, nie wchodzą do systemu, a składają na ręce dyrektora przedszkola deklarację kontynuacji przygotowania przedszkolnego.

Pobyt dziecka w publicznym przedszkolu przez pierwsze 5 godzin jest bezpłatny. Za każdą następną godzinę rodzice muszą płacić. Opłata jest zróżnicowana w różnych miejscowościach. W Warszawie dodatkowa godzina kosztuje 3 zł. Do tego należy dodać opłatę za wyżywienia – około 8 zł za dzień.

Uwaga! Do przedszkola można zapisać dziecko, które w bieżącym roku kalendarzowym skończyło 3 lata. W niektórych miastach istnieje możliwość zapisania 2,5 latka. Jeśli Wasze dziecko jest młodsze, warto skierować się do publicznych żłobków. Mają one odrębny system zapisu.

Żłobki mają odrębny system zapisu, który trwa cały rok, ale może różnić się w zależności od miejscowości (w Warszawie, Katowicach oraz Poznaniu działa elektroniczny system zapisu do żłobków, w innych miastach zapisy realizowane są bezpośrednio). Zasady zapisów są bardzo podobne do stosowanych przy przedszkolach.

Ci, którym nie udało się dostać do publicznego przedszkola, mogą oddać swą pociechę do prywatnej placówki, których w Polsce nie brakuje (z powodu braku miejsc w placówkach publicznych). Rekrutacja do prywatnych przedszkoli jest bardziej elastyczna, trwa przez cały rok, a od rodziców wymagany jest jedynie dowód osobisty (lub zezwolenie na pobyt) oraz wypełniona ankieta. Podczas zapisu mogą od Was wymagać opłaty – tzw. „wpisowego”. Może to być suma od 300 do 1000 złotych. Ta opłata nie jest zwracana. W przypadku prywatnych przedszkoli także warto pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc. W najlepszych i najtańszych przedszkolach także może zabraknąć miejsc. W wielu prywatnych przedszkolach Warszawy są już ukraińskie dzieci, co bezsprzecznie ułatwi adaptację. Oprócz tego, administracja i opiekunowie w takich przedszkolach mają doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemców.

Publiczne i prywatne przedszkola oferują szeroki wychowawczy program: twórczy rozwój, naukę języków, tańca, rytmiki itp. Część zajęć jest włączona do podstawowego programu edukacyjnego, część – to dodatkowe i płatne kursy.

Foto www.sxc.hu

Olena LYTVYNENKO

Share.