Zapisy do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Polsce - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zapisy do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Polsce

0

Wiosna to czas zapisów dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach na nowy rok szkolny. W Polsce edukacja przedszkolna obejmuje dzieci, które z początkiem roku kalendarzowego skończyły 3 lata, a do końca kalendarzowego roku skończyły lat 6.

Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli lub do oddziałów przedszkolnych są trzyetapowe i rozpoczynają się w lutym – na początku marca – w zależności od miejscowości.

Uwaga! Termin i zasady zapisów w Waszej miejscowości sprawdzajcie w wydziale oświaty

Zgodnie z polskim systemem rekrutacji, podczas składania wniosku o przyjęcie rodzice mogą wybrać 3 przedszkola. Na początku wpisuje się przedszkole „pierwszego wyboru”, czyli to którym są najbardziej zainteresowani, ale na wszelki wypadek warto poszukać także innych. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych dzieci rodzice muszą potwierdzić tzw. „wolę wyboru”.    

Rodzice mają na to tydzień. Na podstawie potwierdzonych wniosków zostanie ogłoszona lista przyjętych dzieci. Następnie, w systemie elektronicznej rekrutacji pojawi się lista wolnych miejsc.  

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte muszą zajrzeć na stronę internetową wydziału oświaty miasta, sprawdzić listę wolnych miejsc w innych przedszkolach i spróbować na nowo zapisać maleństwo.  

Uwaga! Dzieci – cudzoziemcy mogą uczęszczać do polskich publicznych przedszkoli na takich samych zasadach, jak dzieci obywateli Polski. Dotyczy to także dzieci cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie.

Żłobki, przedszkola oraz szkoły mają odmienne systemy rekrutacji. Zasady i terminy zapisu mogą odróżniać się w zależności od miejscowości. W dużych miastach zapisy odbywają się poprzez internetowy system, w małych miastach i wsiach można to zrobić osobiście. Szczegółowe informacje można zdobyć w publicznych placówkach oświatowych oraz miejscowym samorządzie. 

Zapisy w systemie elektronicznym prowadzone są każdego roku w wyznaczonym terminie – w marcu i kwietniu. Trwają dwa tygodnie. Aby zarejestrować dziecko w systemie, należy wprowadzić jego numer PESEL. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, każde dziecko otrzymuje punkty, na podstawie których powstaje lista zakwalifikowanych. Przy przyznawaniu punktów bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania rodziców oraz to, gdzie rodzice płacą podatki i czy oboje pracują. Dodatkowe punkty przyznawane są także rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz dzieciom niepełnosprawnym. W Warszawie dodatkowe punkty mogą dostać dzieci z alergią – przy składaniu wniosków do wyspecjalizowanych przedszkoli.   

Pięciolatki (urodzeni w 2010 roku) muszą obowiązkowo przejść przedszkolne przygotowanie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole. W Warszawie wszystkie dzieci w wieku pięciu lat mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka. 

Warto pamiętać, że po rejestracji w elektronicznym systemie należy odwiedzić przedszkole pierwszego wyboru i złożyć dokumenty w wersji papierowej.

W kwestii rekrutacji każde miasto ma swe osobliwości. W niektórych miastach mogą wymagać okazania deklaracji podatkowej, aby upewnić się, czy podatki osób wnioskujących idą do miejscowego budżetu.  

Poniżej przedstawiamy strony internetowe, na których prowadzona jest rekrutacja do przedszkoli w największych miastach Polski.

Warszawa: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Kraków: http://portaledukacyjny.krakow.pl/rekrutacja-do-przedszkoli

Gdańsk: http://www.gdansk.pl/start_nowy,1806,35442.html

Łódź: http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/

Katowice: https://katowice.nabory.pl/

Wrocław: http://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli–informacje

Lublin: https://naborp-k.vulcan.net.pl/lublin/Page.mvc/Index

Jeśli rodzice nie mają dostępu do Internetu lub mają problemy z samodzielnym wypełnieniem wniosku, dane dziecka może wprowadzić dyrektor przedszkola, które jest wskazane na liście wybranych jako pierwsze. W niektórych miastach zorganizowano specjalne punkty, do których można przyjść i wypełnić ankietę.

Uwaga! Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli, nie wchodzą do systemu lecz składają do dyrekcji deklarację kontynuacji nauczania przedszkolnego. 

Pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w publicznym przedszkolu są bezpłatne. Za każdą następną godzinę rodzice muszą płacić (w Warszawie dodatkowa godzina kosztuje 1 złoty, dodatkowo trzeba opłacić wyżywienie – około 8 złotych za dzień).

Uwaga! Do przedszkola można zapisać dziecko, które w bieżącym roku kalendarzowym kończy 3 lata. W niektórych miastach istnieje możliwość zapisania 2,5-letniego dziecka. Jeśli dziecko jest młodsze, można zwrócić się do publicznego żłobka. Mają one inne zasady zapisu.    

Rekrutacja do żłobków odbywa się na innych zasadach – trwa przez cały rok, ale może różnić się w zależności od miejscowości (w Warszawie, Kartowicach i Poznaniu działa elektroniczny system rekrutacji do żłobków, w innych miastach zapisy prowadzone są bezpośrednio). Zasady zapisów są bardzo podobne do zapisów do przedszkoli.

Osoby, którym nie udało się zapisać dzieci do publicznego przedszkola czy żłobka, mogą oddać swą pociechę do prywatnej placówki, których liczba w Polsce, ze względu na brak miejsc w placówkach publicznych,  jest znaczna. Zasady zapisu do prywatnych przedszkoli są bardziej elastyczne – trwają cały rok, a od rodziców wymagany jest jedynie dowód osobisty lub zezwolenie na pobyt i wypełniona ankieta. Podczas zapisu może być wymagana opłata za wpisowe. Może ona wynosić od 300 do 1000 zł. Opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku prywatnych przedszkoli także nie należy zapominać o ograniczonej liczbie miejsc. W najlepszych i najtańszych przedszkolach także może ich zabraknąć. W wielu prywatnych przedszkolach w Warszawie są już ukraińskie dzieci, dzięki temu łatwiej się adaptują. Oprócz tego, administracja i wychowawcy takich przedszkoli mają już doświadczenie w znajdowaniu wspólnego języka z dziećmi cudzoziemców.       

Publiczne i prywatne przedszkola oferują szeroki program edukacyjny – twórczy rozwój, naukę języków, tańca, rytmiki i innych rzeczy. Cześć zajęć jest włączona do podstawowego programu wychowania, a część to dodatkowe i płatne kursy.

Olena LYTWYNENKO          

Share.