Zmiana nazwiska – na co powinni zwrócić uwagę młodożeńcy - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zmiana nazwiska – na co powinni zwrócić uwagę młodożeńcy

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Матеріал також можна прочитати українською мовою

Obywatele Ukrainy coraz częściej zawierają małżeństwa w Polsce. W trakcie przygotowań do wesela młodzi przeżywają stres, przygotowują nieodzowne dokumenty i nie zawsze zdają sobie sprawę z trudności przy zmianie nazwiska, szczególnie tych, które dotyczą konieczności zmiany w krótkim czasie szeregu ważnych dokumentów.

Zgodnie z Uchwałą nr 621 Gabinetu Ministrów Ukrainy z 19 sierpnia 2015 roku zatwierdzono zmiany do uchwał Gabinetu Ministrów Ukrainy w zakresie zmiany nazwiska, (nazwiska, imienia, imienia po ojcu) osoby fizycznej.

Zmiany te dotyczą młodożeńców w odniesieniu do procedury uznania za nieważny paszportu obywatela Ukrainy w razie zmiany nazwiska lub imienia. Zgodnie ze znowelizowaną „Procedurą wnioskowania, wydawania, wymiany, przesyłania, zajęcia, zwrotu państwu, zniszczenia paszportu obywatela Ukrainy, jego tymczasowego zatrzymania i zajęcia” zatwierdzoną uchwałą nr 152 Gabinetu Ministrów Ukrainy z 7.05.2014 roku, w przypadku zmiany nazwiska lub imienia osoba może złożyć wniosek o paszport w dniu złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego obywatela Ukrainy.

W przypadku, gdy dana osoba, w dniu złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego w związku ze zmianą nazwiska lub imienia, nie złożyła wniosku o wymianę paszportu Służba Migracyjna uzna paszport za nieważny, o czym w ciągu jednej doby informuje Administrację Służby Przygranicznej oraz Ukraińskie Biuro Interpolu.

Oprócz tego, uchwała przewiduje, że Ministerstwo Sprawiedliwości przesyła Migracyjnej Służbie Informacji z Państwowego Rejestru akty stanu cywilnego (między innymi dotyczące ślubów).

Rozpowszechnionym obecnie zjawiskiem jest korzystanie przez osoby, które zmieniły po ślubie nazwisko, z paszportów z panieńskim nazwiskiem, co jest spowodowane, przede wszystkim, posiadaniem aktualnych wielokrotnych wiz w starym paszporcie, problemami z ich otwarciem w nowym dokumencie i dodatkowymi wydatkami.

Co więc robić, aby przy próbie przekroczenia granicy państwowej Ukrainy z paszportem na nazwisko panieńskie Państwowa Służba Graniczna nie odmówiła wjazdu, w związku z tym, że dokument uznano za nieważny.

Pierwsze, co przyjdzie się zmienić to dowód osobisty. Termin złożenia wniosku na zmianę dowodu to 30 dni od dnia ślubu. Złożenie wniosku na wymianę dowodu osobistego po wskazanym terminie uznaje się za wykroczenie administracyjne, za które grozi grzywna w wysokości od 17 do 51 hrywien.

Dokumenty do zmiany nazwiska można złożyć w rejonowym wydziale Państwowej Służby Migracyjnej (stół paszportowy). Wśród nich:

– zaświadczenie o zameldowaniu z organu rejestracji
– oryginał i kopia aktu ślubu. Jeśli podstawą do zmiany nazwiska jest rozwód składa się odpowiedni dokument
– dowód, który podlega zmianie
– oryginał i kopia NIP
– pokwitowanie opłaty skarbowej z pieczęcią banku, w którym jesteście oznaczeni jako płatnik
– jeśli jesteście lub byliście w małżeństwie, musicie dodatkowo doręczyć oryginał i kopię dokumentów o zawarciu małżeństwa lub rozwodzie
– jeśli macie dzieci i chcecie, aby informacja o nich była zawarta w chipie, wówczas musicie dodatkowo dostarczyć oryginał i kopię aktu urodzenie dziecka
– zaświadczenie o wniesieniu do rejestru osób wewnętrznie przemieszczonych (dla wewnętrznych migrantów).

Rozpatrywanie wniosku trwa miesiąc, po czym wydawany jest nowy dowód.

Po wymianie dowodu należy zmienić paszport. Jak już wcześniej wspominano, w razie zmiany nazwiska lub imienia można złożyć wniosek o paszport w dniu złożenia dokumentów na wymianę dowodu osobistego.

W celu uniknięcie odmowy wydania wizy z powodu nieważności dowodu w centrum wizowym lub, co gorsze – odmowy wjazdu na przejściu granicznym, paszport należy bezzwłocznie wymienić.

Następnym krokiem są odwiedziny w Państwowej Służbie Fiskalnej Ukrainy, gdzie należy poinformować o zmianie nazwiska. Należy to zrobić w celu wniesienia zmian do karty płatnika podatków. Zmiana dotyczyć będzie jedynie nazwiska – numer NIP pozostaje ten sam.

Zmiana nazwiska pociąga za sobą konieczność zmiany umowy z bankiem oraz karty bankomatowej i wniesienia odpowiednich zmian do wszystkich umów, które podpisaliście. Na przykład, o wynajmie, ubezpieczeniu lub czynszu i usługach komunalnych.

Oprócz tego, należy obowiązkowo wnieść zmiany do rejestru wyborców, w przeciwnym wypadku w najbliższych wyborach nie skorzystacie z konstytucyjnego prawa do głosowania, z powodu nieaktualnego nazwiska w dokumentach.  Zrobić to można w zgodnym z miejscem rejestracji oddziale Państwowego Rejestru Wyborców.

Należy pamiętać także o konieczności poinformowania o zmianie nazwiska w odpowiednich organach władzy w Polsce (Urząd Skarbowy, ZUS), banku, w którym macie konto oraz instytucji lub osób, z którymi podpisaliście umowy na usługi, wynajem i tym podobne.

W przypadku posiadania zezwolenia na pobyt tymczasowy lub stały, o zmianie nazwiska należy poinformować Urząd do Spraw Cudzoziemców i złożyć wniosek o zmianę karty pobytu.

dr Ałła MAJEWSKA

Share.