Zmiany dotyczące wstawiania stempla do paszportu

0

Ознайомитись із матеріалом українською мовою/Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim

Począwszy od 05 lipca 2018r. wstawienie do paszportu stempla potwierdzającego złożenie wniosku legalizacyjnego z zachowaniem ustawowego terminu, będzie możliwe jedynie po dokonaniu rezerwacji wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego poprzez link w aplikacji do śledzenia statusu sprawy wnioski.mazowieckie.pl. Kalendarz internetowy w aplikacji uaktywnia się po weryfikacji złożonych dokumentów i ocenie, że stempel przysługuje.

W wyznaczonym terminie należy zgłosić się, wraz z potwierdzeniem dokonanej rejestracji, do stanowiska obsługującego kolejkę oznaczoną numerkiem D. Informacje o numerze stanowiska obsługującego w danym dniu kolejkę D zamieszczone są na wyświetlaczach LCD w budynku wydziału.W przypadku braku informacji o loginie do aplikacji umożliwiającej śledzenie statusu sprawy, należy skontaktować się z Wydziałem Spraw Cudzoziemców poprzez formularz kontaktowy kontaktwsc.mazowieckie.pl MUWwW
Share.