Ilu uczniów z Ukrainy będzie zdawać egzamin ósmoklasisty i maturę w 2024 roku   – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Ilu uczniów z Ukrainy będzie zdawać egzamin ósmoklasisty i maturę w 2024 roku  

14 maja 2024
Ilu uczniów z Ukrainy będzie zdawać egzamin ósmoklasisty i maturę w 2024 roku  
Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim
Цей текст також можна прочитати українською мовою

W Polsce rozpoczął się czas egzaminów dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W maju absolwenci szkół podstawowych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, którego zaliczenie jest warunkiem do kontynuowania nauki w szkole średniej. Natomiast  absolwenci liceów przystępują do matury – ogólnopolskiego egzaminu, warunkującego w Polsce wstęp na wyższe uczelnie. Opowiemy więcej o egzaminach i o tym, ilu uczniów z Ukrainy przystąpi do nich w tym roku. 

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego ucznia uczęszczającego do polskiej szkoły podstawowej. Każdego roku ósmoklasiści przystępują do trzech standardowych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego (uczniowie mają do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski). Samego egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie ma minimalnej wymaganej liczby punktów, jednak wyniki egzaminów będą miały wpływ na to, do której szkoły średniej uczeń będzie mógł wstąpić.

Tegoroczna główna sesja egzaminacyjna dla ósmoklasistów odbędzie się w ciągu trzech dni:

  • 14 maja о 9:00 – język polski (120 minut);
  • 15 maja о 9:00 – matematyka (100 minut);
  • 16 maja о 9:00 – język obcy (90 minut). 

Uczniowie, którzy z ważnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w sesji głównej, będą mogli przystąpić do egzaminów w sesji dodatkowej, która odbędzie się:

  • 10 czerwca о 9:00 – język polski (120 minut);
  • 11 czerwca о 9:00 – matematyka (100 minut);
  • 12 czerwca о 9:00 – język obcy (90 minut). 

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 214 500 uczniów z 11 190 szkół. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała także dane dotyczące liczby uczniów z Ukrainy. Egzamin będzie zdawać ponad 11 600 uczniów – obywateli Ukrainy, którzy uczą się w prawie 3 400 polskich szkołach. Ukraińscy uczniowie podczas egzaminu mogą skorzystać z pewnych ułatwień i pomocy 

Mogą na przykład mieć wydłużony czas pisania każdego z egzaminów. Przygotowano także specjalne arkusze egzaminacyjne: z języka polskiego i obcego z dodatkowymi objaśnieniami w języku ukraińskim, z matematyki całkowicie w języku ukraińskim.

Jeśli egzaminy z języka polskiego i matematyki są dla wszystkich takie same, to egzamin z języka obcego wiąże się z pewną swobodą – studenci mogą samodzielnie wybrać z listy język, z którego chcą zdawać egzamin. Wśród studentów będących obywatelami Ukrainy najwięcej uczniów napisze egzamin w języku angielskim – 75,4%. Drugim najpopularniejszym językiem na egzaminie jest rosyjski – do egzaminu przystąpi 23,4% uczniów. Pozostali uczniowie – 1,2% – wybrali język francuski, hiszpański, włoski lub niemiecki.

Czytajcie także:  Egzamin ósmoklasisty w Polsce: co to jest i jakie ułatwienia mogą mieć Ukraińcy?

Matura

Matura to egzamin, do którego przystępują uczniowie po ukończeniu szkoły średniej, będący odpowiednikiem ukraińskich Zewnętrznej Niezależnej Oceny i Narodowego Wieloprzedmiotowego Testu. Matura jest egzaminem ogólnopolskim i odbywa się w maju, jednocześnie we wszystkich szkołach w kraju. Egzamin nie jest obowiązkowy, ale jego wyniki są niezbędne do kontynuowania nauki w szkołach wyższych. Maturę mogą więc zdawać nie tylko tegoroczni absolwenci liceów i techników, ale także absolwenci lat ubiegłych, czy absolwenci, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą, nie mają jednak na jego podstawie możliwości podjęcia studiów na polskich uczelniach (np. na kierunkach medycznych). 

Matura składa się z dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i obcego) oraz z 4 egzaminów pisemnych (z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego przedmiotu fakultatywnego). Do egzaminu z języka ukraińskiego mogą przystąpić uczniowie pochodzenia ukraińskiego, będący obywatelami Polski, uczący się w szkołach dla mniejszości narodowych.

Planuje się, że w 2026 roku język ukraiński znajdzie się na liście języków obcych, z których można zdawać maturę. Będzie więc on dostępny także dla Polaków i innych osób zdających maturę, a nie jedynie dla przedstawicieli ukraińskiej mniejszości.  

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczęły się we wtorek, 7 maja, egzaminem pisemnym z języka polskiego. Część pisemna potrwa do 24 maja. Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w dniach 11-16 oraz 20-25 maja.

W 2024 roku maturę zdawać będzie 263 tysiące tegorocznych absolwentów  i 27 400 absolwentów lat poprzednich. Dodatkowo, jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, maturę napisze 275 obywateli Ukrainy, którzy obecnie przebywają w Polsce w związku z rosyjską zbrojną agresją. Spośród nich 268 to tegoroczni absolwenci, a 7 to absolwenci lat ubiegłych.

Wyniki matury będą znane 9 lipca.

A.W.