Imigranci o wysokich kwalifkacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015 – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Imigranci o wysokich kwalifkacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015

17 maja 2015
Imigranci o wysokich kwalifkacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015

Został wydany raport “Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy”. Raport zawiera wyniki badań społecznych dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej prowadzonych w ramach projektu “Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy” przez Fundację “Nasz Wybór” i Instytutut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz (iSEE) .

Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Raport: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Joanna Konieczna-Sałamatin (red.), Wyd. iSEE i Fundacja “Nasz Wybór”, Warszawa 2015. s. 333, ISBN 978-83-941432-0-6.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz  (pdf)

Spis treści raportu:

 • O projekcie (Joanna Konieczna-Sałamatin)
 • Główne wnioski
 • Przegląd literatury przedmiotu i badań empirycznych (Renata Włoch)
 • Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych (Joanna Konieczna-Sałamatin)
 • Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy (Iwona Trochimczyk-Sawczuk)
 • Obraz obcokrajowców i imigrantów w polskich mediach tradycyjnych i internetowych (Jarosław Jura, Kaja Kałużyńska)
 • Zagraniczni studenci – czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy? (Rafał Trzciński)
 • Ekonomiczna analiza sytuacji imigrantów w Polsce (Krzysztof Beck, Bogna Gawrońska-Nowak, Tomasz Schabek)
 • Imigranci-absolwenci w oczach pracodawców (Elżbieta Świdrowska)
 • Dyskryminacja imigrantów – kandydatów do pracy. Badanie eksperymentalne (Krzysztof Beck, Bogna Gawrońska-Nowak, Jarosław Jura)
 • Migranci o wysokich kwalifikacjach na rynku pracy. Perspektywa instytucji rynku pracy (Myroslava Keryk, Mikołaj Pawlak)