Karta Polaka — nowy system rejestracji

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Матеріал також можна прочитати українською мовою

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że od dnia 10 października 2017 roku wprowadzony zostaje nowy system rejestracji na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka.

Rejestracja odbywa się:

  • poprzez Internet na adres e-mail: [email protected]
  • pocztą na adres Konsulat Generalny RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b, 43010 Łuck)

W korespondencji zwrotnej poprzez e-mail zostaną Państwo poinformowani o dacie i godzinie spotkania z konsulem.

Osoby, które prześlą zgłoszenie rejestracji pocztą, o dacie i godzinie spotkania z konsulem zostaną poinformowane telefonicznie.

Kolejność wpłynięcia zgłoszeń mailowych decyduje o terminie spotkania z konsulem.

Korespondencja w celu rejestracji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania wnioskodawcy
  • numer telefonu kontaktowego
  • temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przyznania Karty Polaka

Każda korespondencja kierowana do Konsulatu w sprawie Karty Polaka powinna być sformułowana w języku polskim oraz zawierać wyżej wymienione dane osobowe. Konsulat Generalny RP w Łucku zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na korespondencję sformułowaną w innych językach niż polski bądź niezawierającą wymaganych danych osobowych.

Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka po ukończeniu 18 roku życia oraz dotyczące  wystawienia duplikatu Karty Polaka  można składać bez wcześniejszej rejestracji. Wnioski będą przyjmowane we wtorki w godzinach od 10.00-12.00 oraz w środy w godzinach od 12.00-14.00

Share.