Klub Ukraińskich Kobiet: trochę statystyk z działalności - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Klub Ukraińskich Kobiet: trochę statystyk z działalności

0

Ukraińcy są najliczniejszą i stale powiększającą się grupą imigrantów w Polsce. Obecnie 65 tysiąc obywateli Ukrainy posiada ważne karty pobytu, 60% z nich to kobiety. Imigrantki pracują głównie w sferze usług domowych, ale zwiększa się liczba tych, pracujących jako pracownicy wykwalifikowani. Warszawa skupia największą liczbę kobiet-migrantek. Z obserwacji organizacji i sygnałów płynących od imigrantek wynika, że brakuje działań przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu „Klub Ukraińskich Kobiet” było zwiększenie aktywności imigrantek z Ukrainy i włączenie ich do życia społecznego poprzez utworzenie grupy imigrantek wyposażonych w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające kontynuację działań na rzecz własnej społeczności.

Dzięki realizacji projektu 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie nabyło nowe kompetencje oraz rozpoczęło stałą aktywną działalność na rzecz swojej społeczności w ramach Klubu Ukraińskich Kobiet.

Działania obejmowały regularne spotkania poświęcone różnym tematom, czyli spotkania tematyczne, wyjścia kulturalne, spotkania organizacyjne, informacyjne i okolicznościowe (w sumie 43), warsztaty kulinarne (9), rękodzielnicze (22), treningi w zakresie rozwoju osobistego (7). Uczestniczki projektu wzięły udział w szkoleniach przygotowujących do samodzielnego prowadzenia Klubu, dotyczących m.in. planowania działań, zarządzania zespołem, zarządzania czasem, fundraisingu (8). Odbyły się również trzy wizyty studyjne – do Krakowa, Orońska i Dubiażyna, podczas których poznano działania trzech organizacji o podobnym profilu. Członkinie Klubu zainicjowały działalność zespołu muzycznego „Kalyna”, który w czasie trwania projektu wystąpił 17 razy, oraz zorganizowały 11 imprez integracyjnych. Profil Klubu na Facebooku polubiło ponad 1300 osób.

Głównymi beneficjentkami projektu było 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie aktywnie zaangażowanych w działania Klubu Ukraińskich Kobiet oraz w sumie 1236 osób, które wzięły udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub.

Wyremontowano i wyposażono nową siedzibę Klubu, co pozwoliło na jego dalsze funkcjonowanie po zakończeniu realizacji projektu. Obecnie Klub Ukraińskich Kobiet aktywnie działa w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ulicy Zamenhofa 1 i zaprasza do współpracy wszystkich chętnych.

KUK Prezentacja. PDF

Share.