NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej

24 października 2016
NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP to 10 cyfrowy kod, który służy do identyfikacji podatników, czyli podmiotów podlegających obowiązkom podatkowym.

Numer ten należy wskazywać na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych, np. na deklaracji PIT-37, czyli zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (osoby, którym został nadany  numer PESEL mogą rozliczać się za pomocą tego numeru).

Aby uzyskać NIP, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Polski, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca pobytu. Wniosek należy złożyć na formularzu NIP-7, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl) lub w każdym urzędzie skarbowym.

Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. Za nadanie NIP nie pobiera się opłaty.