Od 7 sierpnia Infolinia dla obywateli Ukrainy będzie zaiweszona – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Od 7 sierpnia Infolinia dla obywateli Ukrainy będzie zaiweszona

7 sierpnia 2015
Od 7 sierpnia Infolinia dla obywateli Ukrainy będzie zaiweszona

Urząd do spraw cudzoziemców podjął decyzję o zawieszeniu od 7 sierpnia działania Infolinii dla Obywateli Ukrainy

“Nasz krok został podyktowany niewielką oraz systematycznie zmniejszającą się aktywnością infolinii. Wszelkie informacje, także dotyczące obywateli Ukrainy będą udzielane pod zwykłymi numerami telefonów Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z nami.

Przypominamy, że infolinia została uruchomiona w grudniu 2014 roku w związku z sytuacją na Ukrainie. W celu zapewnienia lepszego dostępu do informacji, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców uruchomione zostały numery telefonów, pod którymi udzielano informacji dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców, procedury nadawania statusu uchodźcy oraz świadczeń pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.”

UdSC