Oferta pracy – specjalista ds. promocji i kontaktów z beneficjentami

0

Fundacja Nasz Wybór poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako specjalista ds. promocji i kontaktów z beneficjentami.

Miejsce wykonywania pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

– promocja działań projektu (miesięcznik, portal internetowy, dyskusje publiczne)  w ramach imprez organizowanych przez inne organizacje pozarządowe, samorządowe, publiczne, a skierowanych do imigrantów lub  dotyczących zagadnień imigracji,
– przygotowywanie zapowiedzi i relacji z dyskusji publicznych organizowanych w ramach projektu oraz ich rozpowszechnianie,
– przygotowywanie i rozsyłanie informacji prasowych,
– występy w mediach,
– prowadzenie dyskusji publicznych,
– zbieranie informacji zwrotnej dotyczącej działań projektu (dyskusji publicznych, miesięcznika)
– kontakty z czytelnikami miesięcznika i portalu.
– nienormowany czas pracy (możliwa praca  w weekendy i dni wolne od pracy).

Wymagania:

– wykształcenie wyższe
– biegła znajomość języka ukraińskiego
– biegła znajomość języka polskiego
– doświadczenie na podobnym stanowisku lub w pokrewnej branży (np. w promocji, reklamie)
– doświadczenie w pracy w zespole

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy w mediach  lub związanej z mediami,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • znajomość zagadnień  związanych z integracją cudzoziemców w Polsce,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość innych języków obcych.

Procedura wyboru ofert:

 • złożone oferty zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania wymogów ogłoszenia (wymagania obowiązkowe),
 • oferty spełniające wymagania obowiązkowe zostaną ocenione pod kątem wymagań dodatkowych oraz oczekiwań finansowych podanych przez oferentów,
 • oferty przekraczające możliwości budżetowe Fundacji wynikające z realizowanego projektu mogą być odrzucane bez podejmowania negocjacji cenowych,
 • oferenci wybrani w wyniku oceny ofert zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, w których zostaną wyłonieni oferenci, którym zostanie zaproponowana współpraca w ramach projektu,
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających jednego z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Kryteria wyboru oferty:

Spełnienie wymagań obowiązkowych – 50 pkt. (po 10 punktów za każde kryterium)

Rozmowa kwalifikacyjna – 18 pkt.

Spełnienie wymogów określonych w kryteriach dodatkowych („mile widziane”) – 12 pkt. (po 2 pkt. za każde kryterium)

Cena – 20 pkt.

Termin rozpoczęcia pracy – koniec stycznia/początek lutego 2016r.

Wymiar czasu pracy – średnio 50 godzin miesięcznie

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2016r.  na adres: [email protected] lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji przy ul. Zamenhofa 1 w Warszawie, w godzinach 12:00 – 20:00.

W liście motywacyjnym prosimy o podanie spodziewanego wynagrodzenia.

W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać: „Specjalista ds. promocji”

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu  realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.

Projekt „Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Zapytanie-oferowe

Share.