Wiele twarzy Ukrainy. Debata - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Wiele twarzy Ukrainy. Debata

0
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza 23 września o godz. 19.00 na spotkanie pt. “Wiele twarzy Ukrainy”. W spotkaniu wezmą udział: Olena Babakova, Taras Lawruk i Kuba Snopek. Spotkanie jest częścią programu towarzyszącego wystawie “Ukraina. Wzajemne spojrzenia”, którą można oglądać w Galerii MCK od 17.09 do 16.01.2022 roku.

Jaką twarz ma Ukraina? Czy jest to twarz miasta, regionu, migranta? Czy jest to twarz Ukraińca opuszczającego swój dom?

W trakcie dyskusji zaproszeni goście postarają się pokazać, że Ukraina to nie tylko Lwów, ale i inne ośrodki, zastanowią się też, na czym polega tożsamość regionalna Karpat Wschodnich. Poszukają odpowiedzi na pytania o to, jak postrzegają siebie dzisiejsi Ukraińcy, będą się również zastanawiać nad dynamiką i przyszłością migracji, również tej skierowanej do Polski.

Tytuł spotkania nawiązuje do książki Izy Chruślińskiej i Piotra Tymy.

Rozmowę poprowadzi Iwona Reichardt (“Nowa Europa Wschodnia”).

Debata zostanie udostępniona później na youtubie.

Olena Babakova — absolwentka Wydziału Historii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, doktorka nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2011–2016 dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy, od 2017 roku koordynatorka projektów w Fundacji WOT. Współpracuje z polskimi, ukraińskimi mediami i innymi środkowoeuropejskimi mediami, m.in. “Europejską Prawdą”, “Nowoje Wriemia”, “Aspen Review”, Kennan Focus on Ukraine. Pisze o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińskiej migracji do Polski i UE.

Taras Lawruk — historyk, absolwent Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka (Ukraina). Wykładowca i badacz kultury Karpat. Stypendysta programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Thesaurus Poloniae.

Kuba Snopek — urbanista, badacz architektury i autor wielu publikacji. Absolwent UC Berkeley oraz Instytutu „Strelka”. Autor programu nauczania w Charkowskiej Szkole Architektury i wielokrotnie nagradzanej przestrzeni publicznej w “Scena” w Dnieprze. Autor książek „Bielajewo: zabytek przyszłości” i “Architektura VII. Dnia”.

Iwona Reichardt — zastępczyni redaktora naczelnego „New Eastern Europe”, dr nauk o polityce, anglistka, członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Share.