Zmiany w treści zapytania ofertowego nr 2/FAMI/2015 z dnia 30.11.2015r. - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Zmiany w treści zapytania ofertowego nr 2/FAMI/2015 z dnia 30.11.2015r.

0

Zmiany w treści zapytania ofertowego nr 2/FAMI/2015 z dnia 30.11.2015r. na realizację zamówienia na: Druk, przygotowanie do spedycji oraz dostawę 24 numerów miesięcznika Nasz Wybór, w ramach projektu pt. „Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji  i Integracji.

Zakres zmian dotyczy pkt. 2 „Druk miesięcznika” w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zmienia się możliwą dopuszczalną wagę jednego egzemplarza gazety.

BYŁO: „waga 1 egzemplarza gazety nie może przekroczyć 40 g. (+/- 3 g)”

JEST: „waga 1 egzemplarza gazety nie może przekroczyć 55 g. (+/- 3 g)”

Zmianie ulega również wzór formularza oferty.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert zostaje przedłużony do

9 grudnia 2015r. do godz. 17:00.

Dokumenty do pobrania:
Zmiany w treści zapytania ofertowego
Zmieniony formularz oferty

Share.