Przeglądasz: Legalizacja

Legalizacja

Cudzoziemcy, podobnie jak obywatele polscy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani wykonywać obowiązek meldunkowy,…