Nasz Wybór w 2017 roku - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Nasz Wybór w 2017 roku

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Матеріал також можна прочитати українською мовою

Nastał 2018 rok, a to oznacza, że czas na podsumowanie tego, czym żył Ukraiński Dom i Fundacja „Nasz Wybór” w 2017 roku.

Miniony okres był nadzwyczaj bogaty w wydarzenia. Nie zważając na brak dofinansowania, Fundacja „Nasz Wybór” robiła wszystko, co możliwe, aby największy ukraiński ośrodek w Polsce nadal funkcjonował. Dzięki wysiłkom pracowników, wolontariuszy oraz przyjaciół „Naszego Wyboru”, wydarzenia w Ukraiński Domu   odbywały się prawie każdego dnia, a oprócz tego Fundacja realizowała projekty edukacyjne, prowadziła badania na temat migracji, organizowała wymianę młodzieży, a jej członkowie byli często zapraszani jako eksperci na wiele konferencji oraz spotkań.  

Informacja

W 2017 roku w Ukraińskim Domu kontynuował działalność punkt konsultacyjny dla imigrantów, w którym można było otrzymać fachowe porady odnośnie legalizacji pobytu, zatrudnienia oraz integracji w Polsce.  W ciągu roku udzielono ponad 1500 konsultacji. Większość odwiedzających punkt stanowili Ukraińcy, ale z prośbą o konsultacje zwracali się także obywatele innych państw z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Konsultanci punktu pomagali w prawidłowym przygotowaniu dokumentów, poszukiwaniu mieszkania i pracy, obronie praw przed nieuczciwymi pracodawcami i udzielali wszelkiej nieodzownej informacji, która mogła przyczynić się do tego, aby proces integracji migrantów w polskim społeczeństwie był maksymalnie komfortowy. Zorganizowano 15 spotkań informacyjnych, podczas których Ukraińcy zainteresowani tematem legalizacji pobytu w Polsce mogli  zadać pytania prawnikom i ekspertom w tej dziedzinie. Oprócz tego, w Ukraińskim Domu regularnie odbywały się  szkolenia dotyczące różnych tematów: od biznesu do rozwoju osobistego, od sztuki współczesnej i literatury do medycyny i prawa.   

Od 2017 roku punkt konsultacyjny udziela także usług przedsiębiorcom, dotyczących legalizacji pracy i pobytu ich pracowników – cudzoziemców. Można tu otrzymać konsultację lub  kompleksową obsługę danej sprawy. Organizowane są także szkolenia dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców.

Już od kilku lat Fundacja „Nasz Wybór” wydaje gazetę „Nasz Wybór” i prowadzi portal naszwybir.pl, które powołano w celu informowania obywateli Ukrainy, którzy już przebywają na terytorium Polski lub dopiero planują tu przyjechać, o wszystkich ważnych aspektach legalizacji i integracji. Na portalu można znaleźć informacje na różnorodne tematy, dotyczące życia w Polsce, a także wiadomości o polsko – ukraińskiej współpracy, edukacji, kulturze, polityce oraz innych dziedzinach. W 2017 roku portal odwiedzano trzy i pół miliona razy.  Już tradycyjnie, czytelników najbardziej interesowały tematy legalizacji pobytu i pracy w Polsce, a także informacje dotyczące wydarzeń w kraju. Dzięki polskojęzycznej wersji portalu, o życiu Ukraińców w Polsce oraz działalności Fundacji mogli dowiedzieć się polscy użytkownicy, którzy w 2017 roku często gościli w Ukraińskim Domu. Papierowa wersja gazety ma nakład 3 tysięcy egzemplarzy i jest dystrybuowana w ponad 70 miejscach w Polsce. W 2017 roku wyszło 11 numerów czasopisma.   

Edukacja

W Ukraińskim Domu działa szkoła językowa, w której można uczyć się polskiego. Jej oferta była tak oczekiwana i atrakcyjna, że w 2017 roku kursy językowe ukończyło aż 14 grup na różnych poziomach. Na liczne prośby Polaków zainteresowanych nauką języka ukraińskiego, przy Ukraińskim Domu po raz pierwszy prowadzone są zajęcia języka ukraińskiego jako obcego.

Minęły dwa lata działalności Ukraińskiej Sobotniej Szkoły dla Obywateli Ukrainy, która działa pod kuratelą Fundacji „Nasz Wybór”. W 2017 roku szkoła otrzymała wsparcie finansowe Ambasady Ukrainy, dzięki czemu w ubiegłym roku odbyło się 305 lekcji języka ukraińskiego, 100 – historii Ukrainy, 36 – ukraińskiej kultury i 36 – geografii Ukrainy. W zajęciach brało udział ponad 60 uczniów. Sobotnia szkoła zorganizowała także ukraiński tydzień w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych.

Już tradycyjnie, z ofertą skierowaną do najmłodszych Ukraińców Warszawy wychodził weekendowy dziecięcy Klub „Rukawyczka”, który działa w Ukraińskim Domu. Dzieci mogły w nim nie tylko wesoło i ciekawie spędzić czas, ale także miały różnorodne zajęcia, na przykład taneczne i rozwoju ukraińskiego języka.  

Kultura

W ubiegłym roku w Ukraińskim Domu odbyło się 50 spotkań ze znanymi ludźmi: literatami, aktywistami, ekspertami. W siedzibie Fundacji gościli między innymi: Jacek Dehnel, Izabella Chruślińska, Witold Szabłowski, Paweł Smoleński, Mykoła Kniażycki, Josef Zissels, Jewhen Czolij, Witalij Portnikow, Andrij Portnow, Saszko Lirnyk, Rostysław Semkiw, Piotr Andrusieczko, Paweł Pieniążek, Alim Alijew, Aneta Kamińska, Bohdan Zadura, Ołeksandr Bojczenko, Oksana Czorna, Jarosław Jurczyszyn.    

W ramach projektu „Integracja poprzez literaturę” wydaliśmy antologię ukraińskiej i polskiej poezji: „Ukraińska Nadzieja”.

Fundacja „Nasz Wybór” kilka razy reprezentowała Ukrainę na kiermaszach i ulicznych festiwalach, a w murach „Ukraińskiego Domu” przeprowadzono dwa duże jarmarki – Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, na których ukraińscy rękodzielnicy prezentowali swe wyroby oraz usługi.

Jarmark Wielkanocny

Życie kulturalne Ukraińskiego Domu koncentrowało się także na sztukach wizualnych oraz literaturze. W 2017 roku w Galerii Ukraińskiego Domu odbyło się osiem wystaw, w tym jedna grupowa. Prezentowano na nich prace ukraińskich artystów, którzy mieszkają w różnych regionach Ukrainy i Polski, a także polskich artystów, dla których Ukraina jest źródłem inspiracji.

Rozpiętość tematyczna była nadzwyczaj szeroka: od współczesnej ikony lwowskiego mistrza Danyła Mowczana, reinterpretacji ukraińskiej mitologii Lidii Matwijenko, badań ukraińskiej symboliki Hałyny Dudar i humorystycznych rodzinnych historii Sofii Filipczuk do ważnych – społecznych, a nawet politycznych tematów w pracach Wasylia Sałyhy i Natalki Dowhoji. Prezentowane prace wykonano w różnych stylach i technikach, jak: malarstwo, grafika, fotografia, collage, a nawet obrazy malowane szpachlówką. Ukraińska redakcja Polskiego Radia określiła Ukraiński Dom „Miejscem roku 2017” w dziedzinie kultury.      

W 2017 roku w Ukraińskim Domu zaczęły odbywać się regularne spotkania Klubu Literackiego, którego uczestniczki i uczestnicy omawiali nowości książkowe i klasykę ukraińskich i polskich autorów oraz uczyli się kreatywnego pisania. Spotkania Klubu odbywały się co dwa tygodnie. W ramach jego działalności przeprowadzono także spotkania z takimi autorami jak: pisarz Rostysław Semkiw, poetka Daryna Popil, pisarz – reportażysta Witold Szabłowski. Ukraiński Dom oraz Klub Literacki zostały członkami koalicji „Po sąsiedzku”, do której należą między innymi Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja „Spotkanie”, Stowarzyszenie „Czulent”.   

iwaniuk.eu

W Ukraińskim Domu odbywały się pokazy filmów, wśród których warto wspomnieć filmy współczesnych ukraińskich reżyserów – Anny Jutczenko mówiącego o dekomunizacji oraz „Żywych” Serhija Bukowskiego na temat Wielkiego Głodu. Po projekcjach odbywały się dyskusje z udziałem reżyserów.

Ukraińskie kobiety miały możliwość spotkań i dyskusji na interesujące tematy w ramach Klubu Ukraińskich Kobiet. Ciekawe, że na szkolenia i spotkania często przychodziły nie tylko Ukrainki, ale także Białorusinki i Polki. Z inicjatywy Klubu po raz pierwszy dla migrantek przeprowadzono szkolenia samoobrony oraz asertywności WenDo.

Działalność charytatywna

Nie zważając na brak dofinansowania własnej działalności, Fundacja już po raz kolejny pomagała innym. W 2017 roku Inicjatywa „Bohaterom Majdanu” zebrała podczas akcji „Święta bez taty” rekordową kwotę – 70 tysięcy złotych, dzięki której organizatorzy mogli zakupić gwiazdkowe podarunki dla 2800 dzieci, których rodzice zginęli na wschodzie Ukrainy. Oprócz tego, w grudniu wszystkie nieobojętne osoby mogły przynosić do Ukraińskiego Domu zabawki i słodycze dla osieroconych dzieci, które przekazano do różnych regionów Ukrainy. W 2017 roku zbiórkę przeprowadzono już po raz czwarty.

Podczas organizowanych przez Ukraiński Dom jarmarków, odbywała się zbiórka środków na leki dla ukraińskich wojskowych. Do zbiórki można się było przyłączyć podczas całego roku, wrzucając pieniądze do specjalnej skrzynki w punkcie konsultacyjnym.  

Podsumowując, w 2017 roku w Ukraińskim Domu odbyło się:

  • 15 spotkań informacyjnych między innymi na temat zatrudnienia, edukacji, legalizacji, Karty Polaka;
  • 1500 konsultacji dla obywateli Ukrainy;
  • 50 dyskusji, seminariów, spotkań;
  • 30 szkoleń;
  • 8 wystaw;
  • 2 jarmarki;
  • kursy językowe dla 14 grup;
  • zajęcia jogi;
  • próby zespołów muzycznych;
  • trzy charytatywne zbiórki.

Prawa ukraińskich pracowników

W 2017 roku Fundacja rozpoczęła realizację dwóch projektów, których celem było badanie sytuacji ukraińskich pracowników na polskim rynku pracy w kontekście ich praw.

Wspólnie z „Multicultural Centre Prague” z Czech, „Centrum pre výskum etnicity a kultúry” ze Słowacji, „AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi” z Węgier oraz Fundacją Charytatywną „Zaporuka” z Ukrainy, od stycznia 2017 do lipca 2018 roku Fundacja „Nasz Wybór” realizuje projekt, skierowany na wspieranie migrantów:W stronę silniejszej transgranicznej współpracy w zakresie migracji zarobkowej pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną praw pracowników (STRONGLAB)”. Zamierzeniem projektu jest wzmocnienie i wymiana doświadczeń między inspekcjami pracy, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, które wspierają pracowników – migrantów, w celu wzmocnienia ochrony ich praw i utrzymania standardów pracy. Projekt jest finansowany przez  International Visegrad Fund oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.

Kolejny projekt: „W stronę wspólnych interesów między migranckimi i miejscowymi pracownikami” Fundacja realizuje z szeregiem europejskich partnerów. Projekt ma na celu zebranie „zapomnianych głosów” – trzech zasadniczych grup pracowników (mobilnych pracowników z Unii, spoza Unii oraz miejscowych pracowników) z konkretnych sektorów gospodarki, przekazanie ich szerszemu ogółowi za pomocą publikacji i serii konferencji.

Fundacja rozpoczęła także realizację projektu: „Migranci przedsiębiorcy w krajach Grupy Wyszehradzkiej: regionalny wymiar współpracy startupów”. Idea tego projektu to promocja przedsiębiorczości migrantów poprzez prezentację startupów, które odniosły sukces i działalności przedsiębiorców.  Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany innowacyjnych pomysłów oraz modeli biznesowych małych przedsiębiorstw, zapoczątkowanych przez migrantów.

W 2017 roku pracowaliśmy z ukraińską i polską młodzieżą, realizując projekt: „Aktywizacja młodzieży „BEZ GRANIC”, finansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Partnerami projektu było Polskie Centrum Mediacji (oddział Trójmiasto), Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz Towarzystwo „Polska Nuta” z Odessy. Młodzieżowe spotkania i szkolenia trwały od 27 września do 4 października, wzięło w nich udział 16 osób z Gdańska oraz 16 z Odessy. Celem projektu było wzbudzenie u młodzieży motywacji do działania, pokonania stresu i sytuacji kryzysowych, określenie osobistych możliwości, samooceny, formowanie nieodzownych do działania społeczeństwa obywatelskiego kompetencji oraz przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia poprzez formowanie zdolności przywódczych uczestników projektu, dzięki uczestnictwu w seminariach, które prowadzili doświadczeni trenerzy. Podczas szkoleń wykorzystywano różne metody indywidualnej pracy oraz pracy w mieszanych grupach. Rezultatem projektu było wydanie poradnika: „Aktywizacja młodzieży BEZ GRANIC”, w języku ukraińskim i polskim.      

2017 był płodnym dla Fundacji „Nasz Wybór” rokiem. Kontynuujemy działalność, ale potrzebujemy waszego wsparcia, ponieważ nie mamy możliwości finansowania pomocy dla naszych rodaków z grantów. Będziemy wdzięczni, jeśli wesprzecie naszą działalność i dalszą pracę na rzecz ukraińskiej społeczności w Polsce.

Można nas wesprzeć, przekazując wpłatę na konto Fundacji „Nasz Wybór”:
Fundacja Nasz Wybór
Numer konta: PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
W nazwie: na cele statutowe
Warto wspomnieć, że wpłaty można odliczyć od podatku

Zapraszamy do współpracy i wspierania naszej wspólnej sprawy!

Share.